Base description which applies to whole site

5.4 Niet-beleidsartikel 12 Nog onverdeeld

Het niet-beleidsartikel Nog onverdeeld bestaat uit verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. Uitgaven worden onderverdeeld naar loonbijstelling, prijsbijstelling, onvoorzien en een eventuele taakstelling (negatief bedrag).

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

     

51.629

‒ 51.629

Uitgaven

     

51.629

‒ 51.629

Loonbijstelling

       

Loonbijstelling

       

- waarvan programma

       

- waarvan apparaat

       

Prijsbijstelling

       

- waarvan programma

       

- waarvan apparaat

       

Nog onverdeeld

     

51.629

‒ 51.629

Ontvangsten

       

«Niet-beleidsartikel 12 Nog onverdeeld» is een voorziening, waarop geen realisatie plaatsvindt van verplichtingen en uitgaven. Met de eerste en tweede suppletoire begroting is het budgetbedrag volledig uitgedeeld naar de defensieonderdelen.

Licence