Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.4 Artikel 12 Nog onverdeeld

AlgemeenHet niet-beleidsartikel Nog onverdeeld bestaat uit verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. Uitgaven worden onderverdeeld naar loonbijstelling, prijsbijstelling, onvoorzien en een eventuele taakstelling (negatief bedrag).

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 32 Budgettaire gevolgen artikel12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

 

132.724

51.629

65.500

62.930

65.221

101.948

        

Uitgaven

 

41.322

51.629

65.500

62.930

65.221

101.948

        

Loonbijstelling

       

Prijsbijstelling

       

Nog onverdeeld

 

41.322

51.629

65.500

62.930

65.221

101.948

        

Ontvangsten

       

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Geen bijzonderheden.

Licence