Base description which applies to whole site

Artikel 51 Nog onverdeeld

Nominaal en onvoorzien: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting 2022, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

0

0

0

0

0

22.637

‒ 22.637

        

Uitgaven

0

0

 

0

0

22.637

‒ 22.637

        

Nog te verdelen

0

0

 

0

0

22.637

‒ 22.637

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel van waaruit overheveling naar andere onderdelen heeft plaatsgevonden. Zo is bij de 1e suppletoire begroting 2022 de loon- en prijsbijstellingstranche 2022 uitgekeerd. Deze is bij Miljoenennota toebedeeld aan de relevante onderdelen op de LNV-begroting. Daarnaast hebben bij de 1e en 2e suppletoire begroting overhevelingen plaatsgevonden naar andere begrotingsartikelen op de LNV begroting ten behoeve van oa. de Pilot Omschakelprogramma, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Uitvoeringskosten Landschapselementen.

Licence