Base description which applies to whole site

4.7 Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

Het DMF wordt gefinancierd met een bijdrage uit de defensiebegroting (Hoofdstuk 10). Deze bijdrage is op de Defensiebegroting opgenomen op artikel 13, het voedingsartikel. Op dit begrotingsartikel 7 van het DMF wordt de bijdrage vanuit het voedingsartikel ontvangen. Dit artikel is puur technisch van aard.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Art.

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

         
 

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

         
         
 

Ontvangsten

0

0

5.040.806

4.869.867

5.465.956

6.521.608

‒ 1.055.652

         

De relevante mutaties zijn toegelicht bij de desbetreffende artikelen.

Licence