Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7: Bijdragen andere begrotingen Rijk

Het DMF wordt gefinancierd met een bijdrage van de Defensiebegroting. Deze bijdrage is op de Defensiebegroting opgenomen op artikel 13, 'Bijdrage aan het Defensiematerieelbegrotingsfonds'. Op dit begrotingsartikel wordt de bijdrage van het voedingsartikel van de Defensiebegroting ontvangen. Dit artikel is technisch van aard.

Artikel 7 Bijdragen andere begrotingen rijk (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ontvangsten

5.040.806

4.724.060

6.521.608

9.115.154

9.135.995

9.215.983

8.907.040

Subtotaal

5.040.806

4.724.060

6.521.608

9.115.154

9.135.995

9.215.983

8.907.040

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

5.040.806

4.724.060

6.483.565

9.073.154

9.091.995

9.166.483

8.861.540

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotings jaar (t1)

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

5.040.806

4.724.060

6.483.565

9.073.154

9.091.995

9.166.483

8.861.540

Artikel 7 Bijdragen andere begrotingen rijk (bedragen x € 1.000)
 

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontvangsten

8.494.083

8.667.026

8.470.473

8.467.388

8.445.215

8.457.737

8.457.745

8.447.694

8.453.133

8.424.147

Subtotaal

8.494.083

8.667.026

8.470.473

8.467.388

8.445.215

8.457.737

8.457.745

8.447.694

8.453.133

8.424.147

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

8.494.083

8.667.026

8.470.473

8.467.388

8.445.215

8.457.737

8.457.745

8.447.694

8.453.133

8.424.147

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotings jaar (t1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

8.494.083

8.667.026

8.470.473

8.467.388

8.445.215

8.457.737

8.457.745

8.447.694

8.453.133

8.424.147

Licence