Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1

OVERZICHT FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE FINANCIËLE INFORMATIE IN HET JAARVERSLAG 2008 VAN JEUGD EN GEZIN (XVII)

A. Verplichtingen (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Beleidsartikelen        
1Gezin en inkomen4 218 357 
2Gezond opgroeien1 241 1943007831 083nee
3Zorg en bescherming1 715 052 
Niet-beleidsartikelen        
98Algemeen 
99Nominaal en onvoorzien 
Totaal 7 174 603300783  

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr.PostFout 
 Totaal individuele fouten0 
    
    
 Totaal verplichtingen7 174 603 
 Procentuele fout0,00% 
 Procentuele onzekerheid0,01% 

B/C. Uitgaven + ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
1Gezin en inkomen4 232 9025 5005 500nee
2Gezond opgroeien292 7763 524723 596nee
3Zorg en bescherming1 565 2533 6221 1624 784nee
98Algemeen 
99Nominaal en onvoorzien  
Totaal 6 090 9317 1466 734  
(1)Totaal Uitgaven en Ontvangsten6 090 931Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten 
 Procentuele fout0,12%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,11%Tolerantiegrens niet overschreden 
          
(2)Totaal6 090 931Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten + bijdrage(n) van derden baten-lastendiensten 
 Procentuele fout0,12%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,11%Tolerantiegrens niet overschreden 

B. Uitgaven (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
1Gezin en inkomen4 218 3575 5005 500nee
2Gezond opgroeien287 8373 524723 596nee
3Zorg en bescherming1 550 1793 6221 1624 784nee
98Algemeen 
99Nominaal en onvoorzien  
Totaal 6 056 3737 1466 734  

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr.PostFout 
 Totaal individuele fouten0 
    
    
 Totaal uitgaven6 056 373 
 Procentuele fout0,12% 
 Procentuele onzekerheid0,11% 

C. Ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
1Gezin en inkomen14 545 
2Gezond opgroeien4 939 
3Zorg en bescherming15 074 
98Algemeen 
99Nominaal en onvoorzien  
Totaal 34 558 

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr.PostFout 
 Totaal individuele fouten0 
    
    
 Totaal ontvangsten34 558 
 Procentuele fout0,00% 
 Procentuele onzekerheid0,00% 
Licence