Base description which applies to whole site

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds 2010 (x € 1 000)

Omschrijving

2010

Integratie-uitkering begroting 2010:

 

WMO

1 626 600

Amendement De Pater

25 000

WUW-middelen

16 061

Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering en controle (TSIOC)

9 690

Regionale Platforms Fraudebestrijding

2 006

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

2 844

Ondersteuning bibliotheken

0

Subtotaal

1 682 201

  

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

WMO: nominale indexatie 2009 huishoudelijke hulp

– 5 100

WMO: dure woningaanpassingen

6 000

WMO: nominale indexatie 2009 voormalige Awbz subsidieregelingen

4 700

WMO: toevoeging i.v.m dure woningaanpassingen

3 000

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009

7 667

WMO: maatregelen psychosociaal in AWBZ

6 400

WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ

– 102 000

WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ nadeelgemeenten

34 000

Ondersteuning bibliotheken

5 791

WMO: vergoeding voor uitvoeringskosten Wtcg

2 800

WMO: bijstelling raming compensatiekosten Wtcg

2 000

Subtotaal

– 34 742

Totaal:

1 647 459

Licence