Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 mln)
 

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

9 085,0

99,8

     

Nota van Wijziging, Kamerstukken II,

   

2010–2011, 32 500 XII, nr. 4

1 604,4

– 41,4

     

Stand vastgestelde begroting 2011

10 689,4

58,3

Stand Voorjaarsnota 2011

11 300,5

57,7

     

– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011)

– 66,6

9,6

– mutaties Najaarsnota 2011:

89,1

– 4,6

Stand Najaarsnota 2011

11 323,0

62,7

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 000)
 

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

6 587

6 587,0

     

Stand Voorjaarsnota 2011

6 587

6 587

     

– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011)

0,0

0,0

– mutaties Najaarsnota 2011:

1 422

1 422

Stand Najaarsnota 2011

8 009

8 009

Toelichting Najaarsnota

Dit betreft een hogere Agentschapbijdrage aan Nederlandse Emissieautoriteit

(NEa) ten behoeve van voor de uitvoering van de Richtlijnen Hernieuwde energie en Brandstofkwaliteit en voor de toetsing van de naleving van de regels op dat terrein. Deze hogere uitgave is mogelijk door hogere ontvangsten.

Daarnaast zijn er bij de volgende kengetallen van de NEa wijzigingen opgetreden:

Indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kostprijzen per product (x € 1):

             

Vergunningaanvragen (per vergunning)

4 029

3 716

3 660

3 678

3 641

3 605

3 569

Onderhoud dossier (per dossier)

852

722

711

715

708

701

694

Audits (per audit)

   

7 024

6 919

6 815

6 713

6 612

Ad hoc onderzoeken (per onderzoek)

   

6 712

6 611

6 512

6 414

6 318

Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag)

   

424

418

411

405

399

Infodesk (per vraag)

   

138

136

134

132

130

Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer)

   

601

592

583

574

566

Helpdesk en registeradministratie

924

750

         
               

Tarieven per uur (x € 1):

             

Laag

107

85

84

83

82

81

80

Midden

136

95

94

93

92

91

90

Hoog

139

116

115

114

113

112

111

               

Omzet per productgroep (x € 1 000)

             

Vergunningaanvragen (p*q)

117

93

91

90

89

87

86

Onderhoud dossier (p*q)

399

365

359

354

348

343

338

Validatie en toewijzing rechten luchtvaart

   

81

79

75

74

74

Toezicht en handhaving

1 864

2 072

Audits (p*q)

   

1 004

982

934

906

893

Ad hoc onderzoeken (p*q)

   

470

456

436

423

417

Diepte- en themaonderzoeken

   

250

240

225

215

223

Handhaving

94

212

209

204

194

190

185

Bezwaren en beroepen

   

83

81

77

76

75

Afsluiten handelsjaar (p*q)

   

212

209

206

203

200

Infodesk (p*q)

   

235

231

228

224

221

Registeradministratie (p*q)

   

571

562

554

546

537

Helpdesk en registeradministratie

905

818

Registeronderhoud

769

1 063

959

938

889

870

864

Rekeningbeheer overheid

   

88

86

82

81

80

Fraudebestrijding

   

43

42

39

38

37

Voorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming

   

350

342

315

308

300

Advisering en beleidsafstemming

203

355

Toewijzing rechten nieuwkomers

   

96

94

90

88

87

Overige producten/diensten

974

327

132

129

120

120

119

Projecten

1 448

2 704

2 582

2 437

2 257

2 131

2 128

               

Toezicht en handhaving

             

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op IGT en Nieuwkomers

110

135

87

77

77

62

70

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef

nvt

8

30

30

30

30

30

Aantal uitgevoerde audits bij luchtvaartoperators

1

0

10

10

10

10

10

Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven

89

70

80

80

80

80

80

Aantal uitgevoerde thema onderzoeken

1

4

4

4

4

4

4

Waddenfonds

Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 mln)
 

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

80,5

33,9

     

Stand Voorjaarsnota 2011

80,5

33,9

     

– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011)

– 26,4

– 33,0

– mutaties Najaarsnota 2011:

   
     

Toevoegen Eindejaarsmarge 2011

27,8

 

Stand Najaarsnota 2011

81,9

0,9

Toelichting:

Toevoegen Eindejaarsmarge 2011

De middelen die in het begrotingsjaar 2010 niet tot besteding zijn gekomen worden door middel van deze mutatie doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2011.

Licence