Base description which applies to whole site
+

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 31. Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

63 491

3 484

66 975

796

6 604

74 375

Uitgaven:

67 508

184

67 692

208

3 999

71 899

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

24 692

2 110

26 802

168

4 099

31 069

31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming

15 156

421

15 577

168

4 324

20 069

31.01.02 HGIS Partners voor Water

9 536

1 689

11 225

0

– 225

11 000

31.01.03 Leven met Water

0

0

0

0

0

0

31.02 Veiligheid

22 175

– 2 990

19 185

– 83

0

19 102

31.02.01 Hoogwaterbescherming

12 089

– 2 760

9 329

– 142

0

9 187

31.02.02 Kust

1 261

– 198

1 063

9

0

1 072

31.02.03 Inspectie VenW

8 825

– 32

8 793

50

0

8 843

31.03 Waterkwantiteit

274

30

304

2

0

306

31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw

274

30

304

2

0

306

31.04 Waterkwaliteit

20 367

1 034

21 401

121

– 100

21 422

31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta

18 634

– 1 160

17 474

258

60

17 792

31.04.02 Noordzee en Wadden

1 733

2 194

3 927

– 137

– 160

3 630

31.04.03 Inspectie VenW

0

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

         

8 855

– Agentschapsbijdragen

         

28 142

– Restant

         

34 902

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

31.09 Ontvangsten

570

0

570

0

– 300

270

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van dit artikel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage van I&M aan de Waterschappen voor het opruimen van de schade die ontstaan is naar aanleiding van de brand Chemiepark.

Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota 2011 wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden (o.a. subsidie aan de IGRAC).

Artikel 32. Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

56 813

– 109

56 704

2 483

– 740

58 447

Uitgaven:

57 245

– 89

57 156

1 926

– 800

58 282

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.

49 211

– 59

49 152

1 459

– 800

49 811

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

1 814

0

1 814

261

0

2 075

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie

4 349

0

4 349

– 461

0

3 888

32.01.03 Gedragsbeinvloeding

21 216

0

21 216

– 186

– 800

20 230

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur

0

0

0

0

0

0

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

21 832

– 59

21 773

1 845

0

23 618

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.

7 944

– 30

7 914

251

0

8 165

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

316

0

316

211

0

527

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»

206

0

206

0

0

206

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat

7 422

– 30

7 392

40

0

7 432

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren

90

0

90

216

0

306

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

24

0

24

216

0

240

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

66

0

66

0

0

66

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

         

2 799

– Agentschapsbijdragen

         

31 910

– Restant

         

23 573

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

32.09 Ontvangsten

4 642

0

4 642

0

0

4 642

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 33. Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’s

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

56 038

– 1 002

55 036

3 718

– 437

58 317

Uitgaven:

57 401

– 337

57 064

2 116

– 446

58 734

33.01 Externe veiligheid

6 658

– 120

6 538

563

– 450

6 651

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

5 062

0

5 062

236

– 450

4 848

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

272

0

272

200

0

472

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

1 324

– 120

1 204

127

0

1 331

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

0

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

21 183

82

21 265

588

– 106

21 747

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

1 622

0

1 622

2

454

2 078

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

959

12

971

14

– 521

464

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

499

30

529

2

11

542

33.02.04 IMO (HGIS)

416

0

416

0

– 50

366

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

17 178

40

17 218

570

0

17 788

33.02.06 CCR (HGIS)

509

0

509

   

509

33.03 Veiligheid luchtvaart

29 149

– 299

28 850

965

152

29 967

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

1 287

328

1 615

0

0

1 615

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

1 265

– 100

1 165

0

58

1 223

33.03.03 Internationaal

334

– 150

184

58

94

336

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

22 859

– 77

22 782

884

0

23 666

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden

3 104

0

3 104

23

0

3 127

33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)

300

– 300

0

   

0

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

411

0

411

0

– 42

369

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

97

0

97

0

– 42

55

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

247

0

247

0

0

247

33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

         

4 307

– Agentschapsbijdragen

         

45 523

– Restant

         

8 904

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

33.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 34. Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

57 331

– 4 756

52 575

14 975

– 17 178

50 372

Uitgaven:

78 699

– 567

78 132

10 579

– 8 645

80 066

34.01 Netwerk weg

8 723

0

8 723

2 366

0

11 089

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

7 445

0

7 445

2 359

0

9 804

34.01.02 Beheer en onderhoud

87

0

87

1

0

88

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

0

0

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

629

0

629

4

0

633

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

562

0

562

2

0

564

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

0

34.02 Netwerk vaarwegen

2 194

0

2 194

12

0

2 206

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

2 194

0

2 194

12

0

2 206

34.03 Netwerk spoor

36 374

– 150

36 224

4 842

1 744

42 810

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

476

0

476

544

0

1 020

34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet

557

0

557

3

0

560

34.03.03 Beheer overig

635

0

635

4

0

639

34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet

34 563

– 150

34 413

4 290

1 744

40 447

34.03. 05 Vervoer overig

143

0

143

1

0

144

34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer

0

0

0

0

0

0

34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

0

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

31 408

– 417

30 991

– 4 859

– 3 313

22 819

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

3 284

0

3 284

430

693

4 407

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

0

0

0

0

0

0

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

0

0

0

0

0

0

34.04.04 Stimulering marktwerking OV

1 129

0

1 129

2 237

0

3 366

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

0

0

0

0

0

0

34.04.06 Stimulering martwerking Taxi

0

0

0

0

0

0

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

937

– 3

934

6

0

940

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

21 951

– 360

21 591

– 10 436

– 4 022

7 133

34.04.09 Regionale OV-systemen

4 107

– 54

4 053

2 904

16

6 973

34.05 Beter Benutten

0

0

0

8 218

– 7 076

1 142

34.05.01 Beter Benutten

0

0

0

8 218

– 7 076

1 142

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

         

14 792

– Agentschapsbijdragen

         

4 213

– Restant

         

61 061

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

34.09 Ontvangsten

98

0

98

0

0

98

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van dit artikel wordt met name veroorzaakt bij:

  • het programma Beter Benutten. Het programma Beter Benutten is trager op gang gekomen dan verwacht. Bij Miljoenennota 2012 is hiervoor uit het Infrastructuurfonds compensatie verleend, welke wordt teruggeboekt. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 41 voor de apparaats-en programma uitgaven van Beter Benutten.

  • Actieplan groei op het spoor. Een aantal projecten binnen het actieplan kent in 2011 een inloop van vertragingen uit het verleden.

  • het onderdeel monitoring haltes, bijdrage Cie. gelijke behandeling en het platform TOV. De uitgaven op dit budget zullen pas worden geraliseerd op het moment dat de nieuwe wetgeving inzake toegankelijkheid in werking is getreden.

  • het onderdeel actuele multimodale reisinformatie. Actuele reisinformatie komt minder snel op gang dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen aan de meerjarige kas zijn aangepast.

Artikel 35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

31 893

1 083

32 976

409

– 338

33 047

Uitgaven:

38 909

– 66

38 843

751

– 602

38 992

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens

6 982

0

6 982

– 587

0

6 395

35.01.01 Kostenconvenant Schiphol

0

0

0

0

0

0

35.01.02 Ontwikkeling luchthavens

3 882

371

4 253

75

0

4 328

35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid

0

0

0

0

0

0

35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.

0

0

0

0

0

0

35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens

3 100

– 371

2 729

– 662

0

2 067

35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

0

35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens

1 265

191

1 456

36

– 73

1 419

35.02.01 Verbetering marktwerking

888

191

1 079

29

– 73

1 035

35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden

197

0

197

0

0

197

35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit

180

0

180

7

0

187

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

9 054

515

9 569

598

– 440

9 727

35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens

1 191

– 356

835

188

0

1 023

35.03.02 Luchtruim

1 826

300

2 126

105

0

2 231

35.03.03 Marktordening en markttoegang

2 648

582

3 230

286

– 440

3 076

35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

3 389

– 11

3 378

19

0

3 397

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

21 608

– 772

20 836

704

– 89

21 451

35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie

3 495

0

3 495

77

– 50

3 522

35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart

5 202

– 599

4 603

– 273

96

4 426

35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart

4 057

– 173

3 884

– 167

0

3 717

35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer

4 811

0

4 811

417

0

5 228

35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer

4 043

0

4 043

650

– 135

4 558

35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

         

12 513

– Agentschapsbijdragen

         

7 159

– Restant

         

19 320

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

35.09 Ontvangsten

2 042

26

2 068

0

0

2 068

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat

2 042

26

2 068

0

0

2 068

35.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

59 612

– 6 791

52 821

30 482

– 472

82 831

Uitgaven:

117 844

– 17 038

100 806

– 38 647

– 1 073

61 086

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

44 206

749

44 955

– 27 665

– 618

16 672

36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

816

0

816

6

200

1 022

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

0

0

0

200

0

200

36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

37 858

749

38 607

– 27 198

– 1 518

9 891

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

1 017

0

1 017

9

0

1 026

36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.

149

0

149

1

0

150

36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer

4 366

0

4 366

– 683

700

4 383

36.02 Leefomgeving spoorwegen

9 120

0

9 120

0

0

9 120

36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

0

0

0

0

0

0

36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor

 

0

     

0

personen- en goederenvervoer per spoor

44

0

44

0

0

44

36.02.03 Bodemsanering NS percelen

9 076

0

9 076

0

0

9 076

36.03 Luchtvaart

63 133

– 18 218

44 915

– 10 999

– 191

33 725

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

2 264

0

2 264

3 833

0

6 097

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

606

– 185

421

– 213

0

208

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

38 918

– 12 058

26 860

– 12 151

0

14 709

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

1 617

– 1 016

601

58

0

659

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

0

0

0

219

0

219

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

17 891

– 4 437

13 454

– 3 358

904

11 000

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

1 324

– 522

802

525

– 1 227

100

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

0

0

0

0

93

93

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims

 

0

     

0

regionale luchthavens

0

0

0

0

39

39

36.03.10 Duurzame luchtvaart

513

0

513

88

0

601

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

0

0

0

0

0

0

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

0

36.04 Scheepvaart

1 385

431

1 816

17

– 264

1 569

36.04.01 Duurzame zeevaart

632

0

632

9

– 56

585

36.04.02 Duurzame zeehavens

114

5

119

2

0

121

36.04.03 Duurzame binnenvaart

639

426

1 065

6

– 208

863

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

0

         

– Apparaatsuitgaven

0

       

1 241

– Agentschapsbijdragen

0

       

378

– Restant

0

       

59 467

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

0

       

100%

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
   

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1 t/m 5)

36.09 Ontvangsten

 

0

43 718

0

– 10 000

33 718

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

 

0

2 323

0

0

2 323

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

 

0

0

0

0

0

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

 

0

29 081

0

– 10 000

19 081

36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3

 

0

0

0

0

0

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

 

0

12 039

0

0

12 039

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

 

0

250

0

0

250

36.09.07 Overige ontvangsten

 

0

25

0

0

25

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van de heffingen GIS 2 en 3 worden veroorzaakt door een herziene raming. Hieruit blijkt dat de heffingen dit jaar lager zullen zijn dan in de begroting is geraamd.

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologieen aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

53 829

– 258

53 571

– 8 376

0

45 195

Uitgaven:

53 093

– 258

52 835

– 8 558

0

44 277

37.01 Weer, klimaat en seismologie

34 043

– 258

33 785

862

260

34 907

37.01.01 Weer

19 894

– 338

19 556

– 320

191

19 427

37.01.02 Klimaat

11 897

– 102

11 795

1 190

85

13 070

37.01.03 Seismologie

1 516

0

1 516

– 8

– 16

1 492

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

736

182

918

0

0

918

37.02 Aardobservatie

19 050

0

19 050

– 9 420

– 260

9 370

37.02.01 EUMETSAT

19 050

0

19 050

– 9 420

– 260

9 370

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

   

51 917

   

43 359

– Restant

   

918

   

918

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

87%

37.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 51 Optimaliseren van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

37 759

437

38 196

2 846

– 1 888

39 154

Uitgaven:

43 181

– 2 153

41 028

7 781

– 2 448

46 361

51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

4 282

– 3 793

489

7 809

– 1 154

7 144

51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

4 282

– 3 793

489

7 809

– 1 154

7 144

51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

38 899

1 640

40 539

– 28

– 1 294

39 217

51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

38 899

1 640

40 539

– 28

– 1 294

39 217

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

         

46 361

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

57%

51 Ontvangsten

934

0

934

0

0

934

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

75 086

– 550

74 536

– 41 208

– 9 306

24 022

Uitgaven:

160 779

– 1 872

158 907

– 65 332

– 13 246

80 329

52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

11 387

– 3 942

7 445

1 194

– 4 134

4 505

52.04.03 FES Mooi Nederland

7 361

– 3 942

3 419

600

– 484

3 535

52.04.09 Bufferzones

3 661

0

3 661

0

– 3 661

0

52.04.10 Overige instrumenten

365

0

365

594

11

970

52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis

148 655

2 020

150 675

– 66 533

– 9 372

74 770

52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES)

100 667

4 517

105 184

– 28 909

– 8 220

68 055

52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

14 110

– 2 497

11 613

– 4 624

– 1 152

5 837

52.06.16 Het Waddenfonds

33 878

0

33 878

– 33 000

0

878

52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit

737

50

787

7

260

1 054

52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid

737

50

787

7

260

1 054

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

         

80 329

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

52 Ontvangsten

0

0

0

7 105

0

7 105

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Aan EL&I wordt een bijdrage van € 3,7 mln geleverd tbv het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Tevens krijgt EL&I € 2,8 mln ter compensatie van de kosten als gevolg van het niet doorgaan van de verplaatsing van TNO Ypenburg naar Cromstrijen. Naar het Gemeentefonds wordt € 2,7 mln overgeboekt tbv het project Venekoten waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Heugten. Daarnaast wordt € 4,5 mln van de BIRK middelen die dit jaar niet tot besteding komen ingezet tbv verkeersmaatregelen.

Artikel 53 Klimaat en luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

64 605

– 11 549

53 056

– 1 538

7 409

58 927

Uitgaven:

91 580

– 15 439

76 141

176

7 409

83 726

53.08 Tegengaan klimaatverandering

12 003

491

12 494

– 28

– 1 153

11 313

53.08.02 Tegengaan klimaatverandering

12 003

491

12 494

– 28

– 1 153

11 313

53.14 Verbeteren luchtkwaliteit

50 538

– 4 530

46 008

231

3 772

50 011

53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit

50 538

– 4 530

46 008

231

3 772

50 011

53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

15 336

– 2 203

13 133

148

4 881

18 162

53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

15 336

– 2 203

13 133

148

4 881

18 162

53.18 Bevorderen duurzame industrie

13 703

– 9 197

4 506

– 175

– 91

4 240

53.18.18 Bevorderen duurzame industrie

13 703

– 9 197

4 506

– 175

– 91

4 240

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

         

83 726

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

94%

53 Ontvangsten

0

0

0

0

3 200

3 200

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Aan verkeersmaatregelen wordt op dit artikel € 4,5 mln meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast wordt € 3,2 mln van de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) middelen terugontvangen. Dit geld wordt weer bij de uitgaven aan het NSL-budget toegevoegd.

Artikel 54 Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

54 Duurzaam produceren

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

17 395

2 007

19 402

1 156

– 180

20 378

Uitgaven:

136 370

– 3 336

133 034

656

762

134 452

54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten

124 262

– 6 068

118 194

581

0

118 775

54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten

124 262

– 6 068

118 194

581

0

118 775

54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

5 227

– 644

4 583

50

1 601

6 234

54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

5 227

– 644

4 583

50

1 601

6 234

54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

6 881

3 376

10 257

25

– 839

9 443

54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

6 881

3 376

10 257

25

– 839

9 443

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

         

134 452

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

54 Ontvangsten

0

       

0

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 56 Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

56 Risicobeleid

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

46 726

1 201

47 927

30 300

– 2 070

76 157

Uitgaven:

56 933

– 2 374

54 559

30 050

– 2 070

82 539

56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen

3 109

– 84

3 025

1 530

543

5 098

56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen

3 109

– 84

3 025

1 530

543

5 098

56.38 Bescherming tegen straling

1 680

– 203

1 477

16

0

1 493

56.38.06 Bescherming tegen straling

1 680

– 203

1 477

16

0

1 493

56.40 Verantwoorde toepassing van ggo’s

2 756

– 1 951

805

1 027

– 395

1 437

56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo’s

2 756

– 1 951

805

1 027

– 395

1 437

56.42 Beheersing van risico’s die samenhangen met ext veiligheid

49 388

– 136

49 252

27 477

– 2 218

74 511

56.42.10 Beheersing van risico’s die samenhangen met ext veiligheid

49 388

– 136

49 252

27 477

– 2 218

74 511

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

         

82 539

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

56 Ontvangsten

0

         
1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 57 Versterken van het internationaal beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

8 456

344

8 800

– 139

234

8 895

Uitgaven:

101 180

– 2 411

98 769

– 139

285

98 915

57.44 Internationaal milieubeleid

4 386

– 1 258

3 128

10

285

3 423

57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)

3 310

– 205

3 105

10

0

3 115

57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)

1 076

– 1 053

23

0

285

308

57.48 Clean Development Mechanism

93 675

– 228

93 447

0

0

93 447

57.48.08 Clean Development Mechanism

93 675

– 228

93 447

0

0

93 447

57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

901

– 729

172

9

0

181

57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

901

– 729

172

9

0

181

57.52 Interreg

2 218

– 196

2 022

– 158

0

1 864

57.52.12 Interreg

2 218

– 196

2 022

– 158

0

1 864

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

         

98 915

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

57 Ontvangsten

0

         
1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 59 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

59 Handhaving en toezicht

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

48 154

7 700

55 854

9 723

780

66 357

Uitgaven:

48 154

7 700

55 854

9 723

780

66 357

59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

731

– 93

638

19

0

657

59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

731

– 93

638

19

0

657

59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

9 378

– 1 189

8 189

158

323

8 670

59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

9 378

– 1 189

8 189

158

323

8 670

59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

1 611

– 204

1 407

41

0

1 448

59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

1 611

– 204

1 407

41

0

1 448

59.62 Crisismanagement organiseren

5 456

– 691

4 765

92

481

5 338

59.62.08 Crisismanagement organiseren

5 456

– 691

4 765

92

481

5 338

59.64 Opsporen en bestrijden van fraude

1 146

– 145

1 001

29

– 24

1 006

59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude

1 146

– 145

1 001

29

– 24

1 006

59.82 Apparaat artikel 59 (IG)

29 832

10 022

39 854

9 384

0

49 238

59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG)

29 832

10 022

39 854

9 384

0

49 238

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

         

49 238

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

         

17 119

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

99%

59 Ontvangsten

882

0

882

0

0

882

1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Artikel 60 Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in € 1 000)

60 Leefomgevingskwaliteit

Stand begroting t/m 1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

       

Milj.nota

NJN

 
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen

132 715

– 13 526

119 189

7 029

– 17 315

108 903

Uitgaven:

103 627

– 11 503

92 124

3 194

– 29 037

66 281

60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater

34 164

– 6 800

27 364

– 702

– 12 938

13 724

60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater

34 164

– 6 800

27 364

– 702

– 12 938

13 724

60.02 Tegengaan van geluidhinder

23 970

1 983

25 953

1 140

– 3 500

23 593

60.02.04 Tegengaan van geluidhinder

23 970

– 410

23 560

3 440

– 3 500

23 500

60.02.06 Geluidskaarten (FES)

0

2 393

2 393

– 2 300

0

93

60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat

24 621

– 1 551

23 070

2 555

– 4 556

21 069

60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)

24 215

– 1 551

22 664

0

– 4 540

18 124

60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor

406

0

406

2 555

– 16

2 945

windenergie en klimaatadaptatie

0

         

60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en

20 872

– 5 135

15 737

201

– 8 043

7 895

duurzame ontwikkeling

0

         

60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en

20 872

– 5 135

15 737

201

– 8 043

7 895

duurzame ontwikkeling

0

         

Van totale uitgaven:

           

– Apparaatsuitgaven

           

– Agentschapsbijdragen

           

– Restant

         

66 281

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht

         

100%

60 Ontvangsten

0

         
1

ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

2

VJN= Voorjaarsnota

Er worden middelen bodemsanering overgeboekt naar het Provinciefonds en Gemeentefonds. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar EL&I in het kader van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid.

Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er verplichtingen van 2012 zijn overgeboekt naar 2011, zodat de overboeking naar het Provinciefonds en Gemeentefonds voor de Bodemsanering kan worden vastgelegd.

Licence