Base description which applies to whole site

3.2. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het provinciefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. Tabel 3.2.1. geeft een overzicht.

Tabel 3.2.1. Overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds (x € 1000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ontwerpbegroting 2010:

      

Rivierdijkversterking / hoofdwaterkering

42 202

42 202

42 202

42 202

42 202

42 202

Stand ontwerpbegroting 2010

42 202

42 202

42 202

42 202

42 202

42 202

1e suppletore begroting 2010:

      

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009

1

     

Stand 1e suppletore begroting 2010

42 203

42 202

42 202

42 202

42 202

42 202

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

      

Rivierdijkversterking / hoofdwaterkering

  

– 42 202

– 42 202

– 42 202

– 42 202

Stand ontwerpbegroting 2011

42 203

42 202

0

0

0

0

Licence