Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.2 Bijlage Overzichtsconstructie BES

In het kader van de toekomstige verantwoordelijkheid voor de luchtvaart- en scheepvaartveiligheid op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES-eilanden) is eind 2008 binnen VenW een projectorganisatie BES opgezet, onder coördinatie en verantwoordelijkheid van de Inspectie VenW. Doel van de projectorganisatie is om voorbereidingen te treffen zodat in het thans beoogde transitiejaar 2011 op de BES-eilanden zowel de luchthaveninfrastructuur als het toezicht op luchtvaart en scheepvaart voldoen aan de internationale veiligheidseisen. Om de luchthaveninfrastructuur op peil te brengen is in de jaren 2009 t/m 2012 in totaal € 15 mln. ter beschikking gesteld en € 5 mln. t.b.v. de waterzuivering.

Naast deze middelen is door BZK een departementale verdeling vastgesteld van de beschikbare middelen voor de BES op basis van het rapport van de commissie Havermans. Voor het ministerie van VenW is de bijdrage vastgesteld op structureel € 3,0 mln per jaar met ingang van 2011. Deze middelen worden ingezet op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • • Maritiem

  • • Luchtvaart

  • • Vervoer over land

  • • Gevaarlijke stoffen (lucht, land, water)

  • • Meteorologie, seismologie en vulkaanbewaking

  • • Waterkwaliteit

Op dit moment wordt gewerkt aan een concreet pakket van alle maatregelen op het gebied van bovenstaande beleidsterreinen, hetgeen onder andere resulteert in een nadere onderverdeling van deze middelen over deze beleidsterreinen.

Artikelonderdeel

Omschrijving

Inzet

T/m 2010

2011

2012

2013

2014

2015

33.03.05

Luchtvaartveiligheid BES

Renovatie Start- en Landingsbaan Bonaire

12 200

3 104

1 001

   

IF 11.03.02

Realisatieprogramma waterbeheren

Waterzuivering

5 000

     

Inzet Havermans artikel 41.04.04

Internationaal beleid VenW

Diversen (zie boven)

 

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Licence