Base description which applies to whole site

2. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2012. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS afgenomen met EUR 119,3 miljoen.

Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)

MJN 2012

VJN 2012

Mutatie

HGIS-uitgaven

5 986,8

5 864,1

– 122,7

HGIS-ontvangsten

141,7

138,4

– 3,4

Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

5 845,1

5 725,7

-119,3

De afname van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.

HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2012

5 986,8

1. Aanpassing BNP-ramingen inflatie (pBBP)

– 103,6

2. Eindejaarsmarge

5,5

3. Overboekingen van/naar HGIS

– 21,2

4. Desaldering/specifieke mutaties ontvangsten

– 3,4

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2012

– 122,7

Stand Voorjaarsnota 2012

5 864,1

   

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2012

141,7

4. Desaldering/specifieke mutaties

– 3,4

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2012

– 3,4

Stand Voorjaarsnota 2012

138,4

  • 1) Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS naar beneden bijgesteld.

  • 2) De toekenning van de eindejaarsmarge uit 2011 zorgt voor een verhoging van de HGIS met EUR 5,5 miljoen in 2012.

  • 3) Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De grootste mutatie (EUR – 16,1 miljoen) heeft betrekking op een overboeking van BZ naar Defensie in verband met het convenant persoonsbeveiliging hoogrisico-posten. Ook wordt een bedrag van EUR 2,8 miljoen overgeheveld door de overgang van BZ personeel naar het ministerie van Financiën vanwege de vorming van één accountantsdienst Rijk.

  • 4) Zowel de HGIS-uitgaven als de -ontvangsten zijn negatief bijgesteld.

Licence