Base description which applies to whole site

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Omschrijving van de samenhang van beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste van de begroting van Infrastructuur en Milieu komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de beleidsbegroting 2012 (XII).

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 39 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

19. Bijdragen andere begrotingen Rijk

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ontvangsten

7 790 588

7 554 671

7 376 313

7 552 230

7 875 414

6 718 707

7 355 672

19.09 T.l.v. begroting IenM

6 430 684

7 554 671

7 376 313

7 552 230

7 875 414

6 718 707

7 355 672

19.10 T.l.v. FES

1 359 904

           

Operationele doelstellingen

19.01 Ten laste van begroting IenM

Operationele doelstelling

Motivering

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence