Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 10: Nominaal en Onvoorzien

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord die samenhangen met de HGIS-indexering en onvoorziene uitgaven.

Niet-beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verplichtingen

5

36 416

65 429

25 713

120 616

178 703

130 890

                 

Uitgaven:

             
                 

Uitgaven totaal

5

36 416

65 429

25 713

120 616

178 703

130 890

                 

10.1

Nominaal en onvoorzien

5

34 472

63 535

25 713

120 616

178 703

130 890

Licence