Base description which applies to whole site

ARTIKEL 1. PRIMAIR ONDERWIJS

Opbouw uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

9 635 936

9 451 873

9 249 118

9 090 901

9 029 819

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

60

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

48 389

78 548

84 234

88 854

18 896

 

Nieuwe mutaties

79 626

196 891

251 509

342 496

317 812

 

Stand ontwerpbegroting 2013

9 764 011

9 727 312

9 584 861

9 522 251

9 366 527

9 321 296

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Technische mutaties

62 726

65 391

64 759

63 834

62 629

 

1.

Bijstelling uit aanvullende posten

63 120

62 164

61 175

60 344

59 921

 

2.

Overboekingen intern

356

3 227

3 584

3 490

2 708

 

3.

Overboekingen (extern)

– 750

0

0

0

0

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

16 900

131 500

186 750

278 662

255 183

 

1.

Kwaliteit leraren/onderwijs (begrotingsakkoord)

 

44 000

44 000

44 000

44 000

 

2.

Terugdraaien bezuiniging passend onderwijs (begrotingsakkoord)

0

100 000

200 000

300 000

300 000

 

3.

Taakstelling (begrotingsakkoord)

0

0

– 57 250

– 65 338

– 88 817

 

4.

Kwaliteit leraren/onderwijs: regionale samenwerkingsverbanden

 

– 12 500

 

 

 

 

5.

Inzet eindejaarsmarge

16 900

0

0

0

0

Totaal

79 626

196 891

251 509

342 496

317 812

Toelichting op nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de prijsbijstelling (tranche 2012). In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk wordt deze bijstelling toegelicht.

1.2

Het betreft hier voornamelijk een aantal interne overboekingen naar artikel 1.

1.3

Het betreft hier een overboeking naar V&J. V&J heeft te veel betaald voor ondersteuningskosten van leerlingen in een justitiële inrichting.

3.1 t/m 3.3

De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.

3.4

Van de middelen voor versterking van de kwaliteit van leraren wordt voor 2013 € 12,5 miljoen overgeheveld naar artikel 9 (Arbeidsmarkt en personeelsbeleid). Deze middelen zijn bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en pabo's om de opleiding op de pabo's beter aan te laten sluiten op de wensen van het veld.

3.5

Deze mutatie betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge en is bedoeld ter dekking van overlopende verplichtingen.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

Licence