Base description which applies to whole site

ARTIKEL 14: CULTUUR

Opbouw uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1 000)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 20121

855 516

808 806

758 127

703 769

703 672

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting1

– 312

– 12 793

– 25 820

– 13 555

– 6 100

 

Nieuwe mutaties1

– 9 777

– 6 858

– 7 524

– 8 454

– 8 592

 

Stand ontwerpbegroting 20131

845 427

789 155

724 783

681 760

688 980

696 675

1

De bedragen en mutaties zijn exclusief de apparaatsuitgaven van de Rijksdienst cultureel Erfgoed (RCE). Deze zijn opgenomen bij artikel 95 Apparaatskosten.

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Technische mutaties

– 13 171

– 6 858

– 7 524

– 8 454

– 8 592

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

9 961

9 515

8 952

8 358

8 357

 

2.

Desalderingen

– 43

867

206

   
 

3.

Overboekingen (intern)

– 2 988

0

– 132

– 262

– 399

 

4.

Overboekingen (extern)

– 20 101

– 17 240

– 16 550

– 16 550

– 16 550

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

3 394

0

0

0

0

 

1.

Inzet eindejaarsmarge

3 394

       

Totaal

– 9 777

– 6 858

– 7 524

– 8 454

– 8 592

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de prijsbijstelling tranche 2012. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk worden deze bijstellingen toegelicht.

1.4

Dit is een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van de restauratie van de Rijksmonumenten.

3.1

De beleidsmatige mutatie van in totaal € 3,3 miljoen betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge aan artikel 14. Onder andere gaat het om een bijdrage in de kosten van de fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief van € 1,5 miljoen

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

494

494

494

494

494

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

4 592

584

203

0

0

 

Nieuwe mutaties

– 43

867

206

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

5 043

1 945

903

494

494

494

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
     

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Technische mutaties

– 43

867

206

0

0

 

1.

Desalderingen

– 43

867

206

   

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

0

0

0

0

Totaal

– 43

867

206

0

0

Licence