Base description which applies to whole site

ARTIKEL 13. LESGELD

Opbouw uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

6 837

6 870

6 936

7 349

7 374

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

58

62

60

55

51

 

Nieuwe mutaties

68

68

8

– 46

– 104

 

Stand ontwerpbegroting 2013

6 963

7 000

7 004

7 358

7 321

7 317

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Technische mutaties

68

68

8

– 46

– 104

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

68

68

68

73

73

 

2.

Overboeking (intern)

 

 

– 60

– 119

– 177

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

0

0

0

0

Totaal

68

68

8

– 46

– 104

Toelichting:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de prijsbijstelling tranche 2012 voor DUO. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk worden deze bijstellingen toegelicht.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

225 549

230 077

229 861

236 153

238 882

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 10 912

– 6 548

171

– 3 486

– 7 563

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

214 637

223 529

230 032

232 667

231 319

230 929

Licence