Base description which applies to whole site

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Moties Eerste Kamer

Omschrijving

Ingediend bij

Stand van Zaken

De Kamer verzoekt de regering in overleg met de sector zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 1 september 2012, een regeling te treffen die disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten voorkomt

PA [5-7-2011] Wet verhoging collegegeld langstudeerders

Ganzevoort, prof. dr. R.R.

Kamerstuk 32 618, nr. 1 

De motie is afgedaan met de brieven aan de Eerste Kamer van 30 maart 2012 over deeltijd hoger onderwijs en uitvoering motie Ganzevoort c.s. (kamerstuk 32 618, I)

kamerstuk 31 288, nr. 285.

Licence