Base description which applies to whole site

2.3 Organisatie

Bij de opheffing van het agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI) eind 2012 zijn de resterende activiteiten van het NVI samengevoegd met vaccinologietaken van het RIVM en de taken van het Facilitair Bedrijf van het RIVM die verbonden zijn met het Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT). Deze onderdelen zijn ondergebracht in een tijdelijke uitvoerende projectdirectie ALT. Mede gelet op het tijdelijke karakter van de projectdirectie zijn de met deze wijziging samenhangende mutaties – evenals in 2013 – niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting, maar verwerkt in de eerste suppletoire begroting.

Licence