Base description which applies to whole site

2.4 Eigen vermogen agentschappen

Op artikel 11 wordt het afromen van het eigen vermogen van het CIBG en de jeugdinstellingen toegelicht. De uitzondering op het eigen vermogen van het RIVM wordt vanaf het boekjaar 2013 niet langer gecontinueerd. Deze uitzondering betrof de financiering van de voorraden vaccins die het RIVM moet aanhouden om de leveringen van vaccins ter uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma te kunnen garanderen. Het niet verlengen van de uitzonderingspositie betekent dat het eigen vermogen van het RIVM vanaf 2013 gebonden is aan de normale maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Gevolg hiervan is dat het eigen vermogen van het RIVM met circa € 18,2 miljoen wordt afgeroomd door tegelijkertijd de vordering die het RIVM op het moederdepartement heeft (circa € 36 miljoen) met circa € 18,2 miljoen te verlagen.

Licence