Base description which applies to whole site

2.5 De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

494.520

0

– 19.668

474.852

5.907

5.846

5.843

10.841

                 

Uitgaven

497.952

0

– 14.015

483.937

5.997

5.846

5.843

10.841

Waarvan juridisch verplicht

99%

             
                 

1. Gezondheidsbescherming

97.489

0

4.313

101.802

5.955

5.955

5.955

10.955

                 

Subsidies

9.652

0

– 5.698

3.954

– 5.017

– 5.017

– 5.017

– 17

waarvan onder andere:

               

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie

8.617

0

– 5.516

3.101

– 5.000

– 5.000

– 5.000

0

Crisisbeheersing Volksgezondheid

813

0

– 207

606

0

0

0

0

Communicatie verhoging leeftijd alcohol en tabak naar 18 jaar

182

0

0

182

0

0

0

0

                 

Opdrachten

1.910

0

202

2.112

– 31

118

– 132

– 132

waarvan onder andere:

               

Crisisbeheersing Volksgezondheid

268

0

0

268

0

0

0

0

Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën

417

0

0

417

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

85.626

0

9.887

95.513

11.184

11.035

11.285

11.285

waarvan onder andere:

               

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

69.632

0

8.442

78.074

11.792

12.100

12.196

12.120

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

15.126

0

1.443

16.569

– 788

– 788

– 788

– 788

                 

Bijdrage aan medeoverheden

301

0

– 78

223

– 181

– 181

– 181

– 181

waarvan onder andere:

               

College Toetsing

301

0

– 100

201

– 181

– 181

– 181

– 181

                 

2. Ziektepreventie

328.040

0

– 18.555

309.485

67

– 83

– 112

– 114

                 

Subsidies

206.535

0

– 1.915

204.620

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Ziektepreventie

6.891

0

– 1.105

5.786

214

0

0

0

Ziektepreventie Caribisch Nederland

1.200

0

0

1.200

0

0

0

0

Jeugdgezondheidszorg

3.351

0

– 297

3.054

– 214

0

0

0

RIVM/ Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid

183.355

0

– 363

182.992

150

150

150

150

RIVM:Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid

11.738

0

– 150

11.588

– 150

– 150

– 150

– 150

                 

Opdrachten

8.536

0

– 8.536

0

106

106

105

104

waarvan onder andere:

               

(Vaccin)onderzoek

8.536

0

– 8.640

– 104

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

112.878

0

– 8.013

104.865

– 39

– 189

– 217

– 218

waarvan onder andere:

               

RIVM/ Opdrachtverlening Centra

81.341

0

1.014

82.355

– 408

– 858

– 82

– 1.431

Bevolkingsonderzoeken

29.715

0

– 8.806

20.909

369

669

– 135

1.213

RIVM/ Ontwikkelingen technologie en demografie

1.601

0

0

1.601

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

91

0

– 91

0

– 93

– 93

– 92

– 91

Extra contactmoment JGZ

91

0

– 91

0

– 93

– 93

– 92

– 91

                 

3. Gezondheidsbevordering

52.340

0

487

52.827

– 25

– 26

0

0

                 

Subsidies

33.037

0

1.162

34.199

919

545

735

683

waarvan onder andere:

               

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

6.872

0

– 3.257

3.615

– 3.001

– 3.443

– 3.593

– 3.592

Verslavingszorg

1.364

0

6.309

7.673

6.145

6.087

6.087

6.087

Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG

– 1.539

0

11.769

10.230

9.713

9.180

9.182

9.182

Gezonde leefstijl jeugd

11.757

0

– 11.757

0

– 8.390

– 7.855

– 7.854

– 7.854

Letselpreventie

3.742

0

1.067

4.809

1.211

1.186

1.186

1.011

Subsidies ter bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

3.179

0

0

3.179

0

0

0

0

Subsidies ter bevordering van seksuele gezondheid

4.486

0

0

4.486

0

0

0

0

                 

Opdrachten

4.319

0

– 492

3.827

– 697

– 748

– 863

– 812

waarvan onder andere:

               

Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

403

0

320

723

0

0

0

0

Letselpreventie

0

0

50

50

75

75

75

75

Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG

0

0

285

285

200

200

200

200

                 

Bijdragen aan agentschappen

710

0

– 350

360

– 400

– 476

– 526

– 526

RIVM: Voedsel consumptiepeiling

221

0

– 101

120

– 101

– 101

– 101

– 101

RIVM: Monitoring, opdr., KV-en e.d.

489

0

– 249

240

– 299

– 375

– 425

– 425

                 

Bijdrage aan medeoverheden

14.274

0

167

14.441

153

653

654

655

Heroinebehandeling op medisch voorschrift

14.274

0

5

14.279

153

153

154

155

                 

4. Ethiek

20.083

0

– 260

19.823

0

0

0

0

                 

Subsidies

1.660

0

– 100

1.560

– 50

– 50

– 50

– 50

Beleid Medische Ethiek

1.660

0

– 100

1.560

– 50

– 50

– 50

– 50

                 

Opdrachten

0

0

100

100

50

50

50

50

                 

Bijdrage aan agentschappen

3.804

0

0

3.804

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.804

0

0

3.804

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

14.619

0

– 260

14.359

0

0

0

0

CVZ: Rijksbijdrage abortusklinieken

13.006

0

882

13.888

0

0

0

0

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

1.613

0

– 1.142

471

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

11.003

0

0

11.003

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Bestuurlijke boetes

4.252

0

0

4.252

4.252

8.504

17.008

29.764

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Gezondheidsbescherming

Subsidies

Dit betreft met name een overboeking naar het Gemeentefonds in verband met het kabinetsbesluit tot uitbreiding van de doeluitkering «Gezond in de stad» met € 5 miljoen voor de periode 2014–2017. Een aantal middelgrote steden en plattelandsgemeenten in met name de krimpgebieden kan hierdoor ook wijkgericht werken aan gezondheidsachterstanden.

Bijdrage aan agentschappen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat onder druk. De opstapeling van verschillende taakstellingen, de fusietrajecten van de afgelopen jaren en diverse incidenten en crises hebben zichtbaar gemaakt dat het toezicht van de NVWA verbetering en versterking behoeft. Het toezicht van de NVWA is van groot belang voor het borgen van het publieke belang van de volksgezondheid (waaronder voedselveiligheid, productveiligheid, dier- en plantgezondheid). Het Plan van Aanpak NVWA om de verbeteringen bij de NVWA door te voeren is met de gezamenlijke brief van de Staatssecretaris van EZ en de Minister van VWS aan de Tweede Kamer aangeboden (kamerstuk 2013–2014, 33 835 nr. 1). Hiervoor is in 2014 € 8,4 miljoen budget toegevoegd. De resterende mutatie van € 0,3 miljoen is het saldo van een aantal technische overhevelingen.

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Dit is een overboeking van budget naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) voor vaccinonderzoek (€ 6 miljoen), ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 1 miljoen) en onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen

Het budget is met € 7,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een afboeking van € 9,6 miljoen met betrekking tot antivirale middelen.

4. Ethiek

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s

Het betreft een technische mutatie van € 1,1 miljoen ten behoeve van apparaatsuitgaven bij het CCMO in verband met Verantwoord Begroten van artikel 1 naar artikel 10 apparaatsuitgaven.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

2.692.612

0

48.524

2.741.136

– 48.607

8.175

10.150

2.000

                 

Uitgaven

2.733.958

0

– 10.746

2.723.212

10.663

8.175

10.150

2.000

Waarvan juridisch verplicht

99%

             
                 

1. Kwaliteit en veiligheid

99.543

0

18.336

117.879

12.301

9.527

10.150

2.000

                 

Subsidies

91.824

0

17.295

109.119

12.220

10.360

10.005

1.855

waarvan onder andere:

               

Integrale Kankercentrum

27.390

0

0

27.390

0

0

0

0

Nederlands Kanker Instituut

17.354

0

0

17.354

0

0

0

0

Patiëntveiligheid curatieve zorg

846

0

0

846

0

0

0

0

Subsidies in relatie tot zwangerschap en geboorte

1.440

0

73

1.513

233

430

438

159

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.590

0

0

3.590

0

0

0

0

Perinataal Webbased dossier

500

0

0

500

0

0

0

0

NICTIZ

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service

1.225

0

0

1.225

0

0

0

0

Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie

8.577

0

0

8.577

0

0

0

0

Nederlandse Transplantatie Stichting

3.095

0

0

3.095

0

0

0

0

Regeling Donatie bij leven

800

0

0

800

0

0

0

0

Herhaalstudie IPCI / Harm

0

0

0

0

0

0

0

0

Stitching Life Sciences & Health/ LSH Plaza

14.252

0

5.473

19.725

4.286

1.527

2.150

2.000

Topinstituut Pharma

0

0

0

0

0

0

0

0

UMCG ten behoeve van het project LifeLines

4.601

0

0

4.601

0

0

0

0

                 

Experiment topklinische ziekenhuizen

0

0

6.000

6.000

8.000

8.000

8.000

0

                 

Schadeloosstelling

0

0

4.200

4.200

0

0

0

0

                 

Opdrachten

4.412

0

1.586

5.998

630

– 356

622

622

                 

Bijdragen aan agentschappen

3.107

0

– 395

2.712

– 337

– 318

– 318

– 318

CIBG: Donorregister

3.031

0

– 431

2.600

– 373

– 354

– 354

– 354

Agentschap NL: beheer subsidies LSH en TI Pharma

76

0

0

76

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

150

0

– 100

50

– 212

– 159

– 159

– 159

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

50

0

– 50

0

0

0

0

0

                 

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2.550.873

0

– 2.366

2.548.507

– 1.638

– 1.352

0

0

                 

Subsidies

13.214

0

– 1.356

11.858

– 1.498

– 1.498

– 998

– 998

waarvan onder andere:

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

Anonieme e-mental health

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

Stichting Patiëntvertrouwenspersoon

4.882

0

0

4.882

0

0

0

0

Stichting Familievertrouwenspersoon

1.080

0

0

1.080

0

0

0

0

Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

477

   

477

       
                 

Bekostiging

2.530.500

0

0

2.530.500

0

0

0

0

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.498.500

0

0

2.498.500

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

32.000

0

0

32.000

0

0

0

0

Opdrachten

5.585

0

– 707

4.878

– 432

– 152

700

700

waarvan onder andere:

               

Programma Verspilling in de zorg

425

0

– 92

333

– 92

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschap

958

0

292

1.250

292

298

298

298

CIBG: Farmatec

958

0

292

1.250

292

298

298

298

                 

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

616

0

– 595

21

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

616

0

– 595

21

0

0

0

0

                 

3. Bevorderen werking van het stelsel

83.542

0

– 26.716

56.826

0

0

0

0

                 

Subsidies

2.829

0

– 2.271

558

– 11.013

– 11.013

– 11.012

– 11.012

waarvan onder andere:

               

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

325

0

0

325

0

0

0

0

Zorgfraudebestrijding

1.723

0

– 1.588

135

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

28.166

0

– 4.200

23.966

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

28.166

0

– 4.200

23.966

0

0

0

0

                 

Opdrachten

4.054

0

532

4.586

11.048

11.048

11.047

11.047

waarvan onder andere:

               

Risicoverevening

1.407

0

0

1.407

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

1.215

0

0

1.215

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

23.735

0

– 1.780

21.955

0

0

0

0

waarvan onder andere:

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

23.735

0

– 1.780

21.955

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

20.633

0

– 14.872

5.761

0

0

0

0

SVB en Zorginstituut Nederland Onverzekerden en wanbetalers

10.633

0

– 10.633

0

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket (Stringent Pakketbeheer)

10.000

0

– 4.239

5.761

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

4.125

0

– 4.125

0

– 35

– 35

– 35

– 35

                 

Bijdrage C2000

4.125

0

– 4.125

0

– 35

– 35

– 35

– 35

                 

Ontvangsten

35.853

0

20.000

55.853

10.000

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Ontvangsten wanbetalers

34.800

0

20.000

54.800

10.000

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Kwaliteiten veiligheid

Subsidies: experiment topklinische ziekenhuizen

Voor 2014 is een budget van € 6 miljoen toegezegd aan een aantal STZ-ziekenhuizen voor een experiment waarmee een combinatie van zeer specialistische zorg en onderzoek in bovengenoemde ziekenhuizen gefinancierd kan worden.

Subsidies: schadeloosstelling

Dit betreft een oude garantiestelling van VWS uit 2003 waarbij het ministerie zich garant heeft gesteld voor maximaal 4,2 mln rond de afstoting van oude gebouwen van voorheen het Clara en Zuiderziekenhuis

3. Bevorderen werking van het stelsel

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een technische ramingsbijstelling van de overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s en bijdragen aan agentschappen: Onverzekerden en wanbetalers

Dit is een overboeking van € 12,4 miljoen naar artikel 4 voor de bijdrage aan Zorginstituut Nederland in het kader van de regeling wanbetalers en onverzekerden.

Bijdrage ZBO’s en RWT’s: Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket (Stringent Pakketbeheer)

Dit is een overboeking van € 1,9 miljoen naar artikel 4 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in verband met de beheerskosten van het project Stringent Pakketbeheer. Daarnaast is € 1,5 miljoen afgeboekt als gevolg van lagere onderzoekskosten voor het project Stringent Pakketbeheer bij het Zorginstituut Nederland.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Dit is een overboeking naar het Ministerie van VenJ. Het betreft de jaarlijkse bijdrage van VWS aan de exploitatiekosten van C2000 (– € 4,1 miljoen)

Ontvangsten

Op basis van de meest recente inzichten zijn de ontvangsten hoger dan geraamd. Daarom wordt de raming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers met € 20 miljoen verhoogd.

Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

4.193.311

0

391.248

4.584.559

407.140

420.620

464.169

491.650

                 

Uitgaven

4.193.291

0

391.248

4.584.539

407.140

420.620

464.169

491.650

Waarvan juridisch verplicht

98%

             
                 

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

206.394

5.500

– 6.759

205.135

6.410

6.650

6.650

6.650

                 

Subsidies

42.555

0

2.000

44.555

1.000

1.000

1.000

1.000

waarvan onder andere:

               

Movisie

7.939

0

0

7.939

0

0

0

0

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

12.400

0

0

12.400

0

0

0

0

Mezzo

3.107

0

0

3.107

0

0

0

0

                 

Bekostiging

432

0

0

432

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

86.627

11.000

– 6.000

91.627

11.000

11.000

11.000

11.000

Mantelzorgcompliment

86.627

11.000

– 6.000

91.627

11.000

11.000

11.000

11.000

                 

Opdrachten

70.780

– 5.500

– 2.759

62.521

– 5.590

– 5.350

– 5.350

– 5.350

waarvan onder andere:

               

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.510

0

0

60.510

0

0

0

0

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

3.112

– 3.100

– 2.218

– 2.206

– 4.053

– 4.053

– 4.053

– 4.053

                 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

VenJ: opvang minderjarige meisjes

1.800

0

0

1.800

0

0

0

0

Gemeentefonds: opvang speciale doelgroepen

1.200

0

0

1.200

0

0

0

0

                 

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.986.897

– 5.500

397.576

4.379.404

400.730

413.970

457.519

485.000

                 

Subsidies

207.656

– 2.750

22.406

227.312

– 2.868

– 18.642

– 2.830

– 2.831

waarvan onder andere:

               

Centrum Indicatiestelling Zorg

106.745

0

15.000

121.745

0

– 15.000

0

0

Aanpak fraude persoonsgebonden budget

17.500

0

0

17.500

0

0

0

0

Subsidieregeling palliatieve zorg

18.943

0

0

18.943

0

0

0

0

Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg

7.642

0

0

7.642

0

0

0

0

Programma «In voor zorg!»

18.400

0

0

18.400

0

0

0

0

Stichting Centrum Consultatie en expertise

9.873

0

0

9.873

0

0

0

0

Vilans

5.268

0

0

5.268

0

0

0

0

Integraal Kankercentrum Nederland

6.400

0

0

6.400

0

0

0

0

PGB trekkingsrechten

0

0

12.847

12.847

0

0

0

0

                 

Bekostiging

3.758.800

0

382.500

4.141.300

415.800

440.800

464.800

491.400

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.758.800

0

382.500

4.141.300

415.800

440.800

464.800

491.400

                 

Opdrachten

18.427

– 2.750

– 7.126

8.551

– 10.202

– 8.188

– 4.451

– 3.569

waarvan onder andere:

               

Aanpak fraude persoonsgebonden budget

2.500

0

– 2.350

150

0

0

0

0

Programma «Kwaliteit palliatieve zorg'

2.547

0

– 1.900

647

– 1.900

– 800

0

0

Programma «Informatievoorziening zorg en ondersteuning'

4.000

0

– 1.369

2.631

0

0

0

0

Zorg en dwang

1.500

0

0

1.500

0

0

0

0

Deltaplan Dementie

1.750

0

– 1.750

0

– 1.750

– 1.750

0

0

Nationaal Programma Ouderenzorg

3.000

0

– 1.120

1.880

– 2.070

– 2.930

– 1.781

– 900

                 

Bijdrage aan agentschappen

0

0

2.227

2.227

0

0

0

0

CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi

0

0

2.227

2.227

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

2.014

0

– 2.000

14

– 2.000

0

0

0

CVZ: AWBZ-brede zorgregistratie

2.014

0

– 2.000

14

– 2.000

0

0

0

                 

Ontvangsten

3.441

0

0

3.441

0

0

0

0

Toelichting mutaties nota van wijziging

Het budget voor mantelzorg wordt verhoogd met € 11 miljoen. De dekking vindt plaats binnen artikel 3. Het betreft € 5,5 miljoen minder projectsubsidies en opdrachten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, informele zorg en werking Wmo en € 5,5 miljoen minder projectsubsidies en opdrachten toegankelijkheid en kwaliteit langdurige zorg.

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Inkomensoverdrachten

Een overboeking van € 6.000 miljoen met betrekking tot middelen voor de decentralisatie-uitkering Mantelzorg zodat de gemeenten activiteiten kunnen ontwikkelen om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen. Op het moment dat het wetsvoorstel WMO 2015 in werking treedt, wordt integraal maatwerk in de praktijk geleverd. Hiermee moet een merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente worden gerealiseerd.

Opdrachten

Dit betreft een toevoeging aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang voor de voorbereiding van regiovisies van 35 centrumgemeenten à € 75.000,- per centrumgemeenten, totaal € 2,6 miljoen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies: CIZ

CIZ moet worden voorbereid op de taak die zij in het kader van de wet Langdurige Zorg per 1 januari 2015 krijgt. In 2014 en 2015 leiden de werkzaamheden die het CIZ maakt tot meerkosten, te weten € 21,4 miljoen in 2014 en € 3,6 miljoen in 2015. Deze kunnen door middel van een kasschuif worden gedekt uit het overschot dat ontstaat in de jaren 2016 en verder.

Subsidies: PGB Trekkingsrechten

Betreft kostenopgave van de SVB om de trekkingsrechten PGB vorm te geven. Betreft kosten zoals IT, huisvesting, aanpassen van de organisatie en personeelslasten voor totaal € 12,8 miljoen.

Bekostiging

De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld (€ 382,5 miljoen).

Opdrachten

Voor de aanpak van fraude is € 2,4 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschap.

Bijdrage aan agentschappen

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Wtzi door het CIBG is € 2,2 miljoen overgeboekt vanuit subsidies.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

694.225

0

47.329

741.554

– 3.776

12.867

5.026

4.115

                 

Uitgaven

697.717

0

37.829

735.546

16.724

12.867

5.026

4.115

Waarvan juridisch verplicht

97%

             
                 

1. Positie cliënt

26.934

0

– 430

26.504

70

– 930

– 930

– 930

                 

Subsidies

22.878

0

3

22.881

275

458

550

550

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

22.698

0

– 239

22.459

– 2

186

550

550

Overig positie cliënt

180

0

242

422

277

272

0

0

                 

Opdrachten

2.602

0

156

2.758

– 26

– 26

– 26

– 26

waarvan onder andere:

               

Ondersteuning cliënt organisaties

2.437

0

0

2.437

       
                 

Bijdrage aan baten-lastendiensten

1.454

0

– 589

865

– 179

– 1.362

– 1.454

– 1.454

waarvan onder andere:

               

CIBG: uitvoering subsidieregeling

1.333

0

– 930

403

– 930

– 930

– 930

– 930

                 

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

299.230

0

– 2.135

297.095

– 2.290

– 1.320

– 1.495

– 1.255

                 

Subsidies

288.546

0

– 550

287.996

– 790

– 820

– 995

– 755

waarvan onder andere:

               

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

110.000

0

0

110.000

0

0

0

0

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

18.323

0

0

18.323

0

0

0

0

Aanpassing opleidingscurricula

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

Vaccinatie stageplaatsen zorg

3.850

0

0

3.850

0

0

0

0

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

34.775

0

0

34.775

0

0

0

0

Opleiding tot ziekenhuisarts

5.842

0

0

5.842

0

0

0

0

Capaciteitsorgaan

1.625

0

0

1.625

0

0

0

0

Regionaal arbeidsmarktbeleid

7.500

0

0

7.500

0

0

0

0

Veilig werken in de zorg

3.196

0

0

3.196

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.115

0

– 1.585

530

– 1.500

– 500

– 500

– 500

                 

Bijdragen aan agentschappen

7.903

0

0

7.903

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z

5.300

0

3.019

8.319

       
                 

Bijdrage ZBO’s/ RWT

666

0

0

666

0

0

0

0

CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen

666

0

0

666

0

0

0

0

                 

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

89.359

0

23.462

112.821

11.312

9.717

2.051

900

                 

Subsidies

5.042

0

170

5.212

139

121

71

71

Nivel

5.042

0

170

5.212

139

121

71

71

                 

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

2.370

0

– 1.105

1.265

– 139

– 121

– 71

– 71

CIBG: JMV

800

   

800

       

RIVM: Zorgbalans

650

– 650

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s

81.947

0

24.397

106.344

11.312

9.717

2.051

900

ZonMw: programmering

81.947

0

24.397

106.344

11.312

9.717

2.051

900

ZonMw: exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

193.292

0

19.891

213.183

7.400

5.400

5.400

5.400

                 

Subsidies

256

0

0

256

0

0

0

0

Uitvoering Wtcg

256

0

0

256

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

189.636

0

20.259

209.895

7.421

5.419

5.419

5.419

waarvan onder andere:

               

CAK

92.950

0

– 925

92.025

0

0

0

0

NZA

43.231

0

5.541

48.772

6.900

6.900

6.900

6.900

CVZ

48.436

0

17.247

65.683

1.999

– 1

0

2

CBZ

1.400

0

– 508

892

– 450

– 450

– 450

– 450

CSZ

2.615

0

– 92

2.523

– 105

– 110

– 115

– 120

                 

Opdrachten

3.400

0

– 368

3.032

– 42

– 38

– 38

– 38

waarvan onder andere:

               

TNO centrum Zorg en Bouw

2.370

0

0

2.370

       

Uitvoering Wtcg

907

0

– 420

487

0

0

0

0

                 

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

88.902

0

– 3.459

85.443

232

0

0

0

                 

Bekostiging

88.902

0

– 3.459

85.443

232

0

0

0

Zorg en welzijn

84.192

0

– 91

84.101

0

0

0

0

Jeugdzorg

4.710

0

– 3.368

1.342

232

0

0

0

                 

6. Voorkomen fraude

0

0

500

500

0

0

0

0

                 

Opdrachten

0

0

500

500

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

4.858

0

0

4.858

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Bijdragen aan agentschappen

Deze overboeking is het gevolg van fluctuaties in de productie van het UZI register en van een aanpassing van de tariefstelling.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 10,3 miljoen voor de uitvoering van diverse programma's en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen vanuit artikel 1 (€ 1,3 miljoen) voor het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg en het Onderzoek vergelijking ontlastingstesten bevolkingsonderzoek darmkanker en vanuit artikel 3 (€ 6,4 miljoen) in verband met het Verbeterprogramma palliatieve zorg, het Programma Memorabel (Deltaplan dementie), het Nationaal programma ouderenzorg en een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken (€ 0,5 miljoen) voor het programma Meer kennis met minder dieren. Daarnaast is 14 miljoen overgeboekt van artikel 6 voor sportimpulsmiddelen.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Het gaat hier om een aantal overboekingen. Allereerst € 12,4 miljoen van artikel 2 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in het kader van de regeling wanbetalers en onverzekerden. Verder een overboeking van € 1,9 miljoen van artikel 4 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in verband met de beheerskosten van het project Zinnig en Zuinig. En tenslotte gaat er € 2 miljoen van artikel 3 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in verband met de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Deze technische mutatie vindt plaats in verband met Verantwoord Begroten. De bekostiging van de jeugdzorg in CN vond voorheen plaats vanaf artikel 4. In de nieuwe begrotingsstructuur dienen de personele uitgaven ten behoeve van de jeugdzorg vanaf artikel 10 te worden verantwoord.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

1.404.726

0

– 4.688

1.400.038

– 14.929

– 28.629

– 28.500

– 28.500

                 

Uitgaven

1.551.126

0

– 4.688

1.546.438

– 14.929

– 28.629

– 28.500

– 28.500

Waarvan juridisch verplicht

99%

                 

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

38.197

0

8.859

47.056

21

– 129

0

0

                 

Subsidies

31.772

0

1.169

32.941

0

0

0

0

Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd

21.613

0

0

21.613

0

0

0

0

Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

6.836

0

0

6.836

0

0

0

0

Stelselherziening

162

0

0

162

0

0

0

0

Zorg voor jeugd

3.161

0

1.169

4.330

0

0

0

0

                 

Opdrachten

4.609

0

5.990

10.599

– 129

– 129

0

0

Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

1.719

0

0

1.719

0

0

0

0

Stelselherziening

2.447

0

5.990

8.437

– 129

– 129

0

0

Aanpak kindermishandeling

443

0

0

443

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

749

0

0

749

0

0

0

0

Verwijsindex

749

0

0

749

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan medeoverheden

201

0

0

201

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

866

0

1.700

2.566

150

0

0

0

VenJ: Aanpak kindermishandeling

665

0

0

665

0

0

0

0

Kijkwijzer

201

0

0

201

0

0

0

0

Stelselherziening

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

2. Noodzakelijke en passende zorg

1.512.929

0

– 13.547

1.499.382

– 14.950

– 28.500

– 28.500

– 28.500

                 

Subsidies

208.624

0

14.438

223.062

– 250

0

0

0

JeugdzorgPlus

205.166

0

15.695

220.861

– 250

0

0

0

Jeugdzorg

3.458

0

– 1.257

2.201

0

0

0

0

                 

Opdrachten

1.048

0

– 20

1.028

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Jeugdzorg Plus

250

0

0

250

0

0

0

0

Jeugdzorg

798

0

– 20

778

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan medeoverheden

1.297.465

0

– 28.227

1.269.238

– 14.700

– 28.500

– 28.500

– 28.500

Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's

1.297.465

0

– 28.227

1.269.238

– 14.700

– 28.500

– 28.500

– 28.500

                 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

262

262

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

5.792

0

0

5.792

0

0

0

0

Jeugdzorg Plus

5.792

0

0

5.792

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

4.508

0

0

4.508

0

0

0

0

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

0

0

4.423

0

0

0

0

Noodzakelijke en passende zorg

85

0

0

85

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Opdrachten

Omdat bepaalde invoeringskosten van gemeenten in het kader van het nieuwe Jeugdzorgstelsel zich pas in 2014 zullen manifesteren, in plaats van 2013, vindt er een herschikking van middelen plaats.

2. Noodzakelijke en passende zorg

Subsidies

Deze mutatie houdt verband met de privatisering van een tweetal rijksjeugdinstellingen, de Lindenhorst en Almata. Deze privatisering zal in 2014 plaatsvinden in plaats van 2013, zoals eerder werd voorzien. Een herschikking van de middelen is nodig om de kosten die hiermee gepaard gaan te dekken.

Bijdrage aan medeoverheden

Deze mutatie betreft de herschikking van middelen ten behoeve van de stelselherziening Jeugdzorg naar bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

106.544

0

21.090

127.634

– 32.187

– 13.601

– 35

2

                 

Uitgaven

132.421

0

– 16.228

116.193

– 1.907

– 2.005

2

2

Waarvan juridisch verplicht

94%

                 

1. Passend sport- en beweegaanbod

88.293

0

– 15.442

72.851

– 1.909

– 2.007

0

0

                 

Subsidies

31.354

0

– 14.957

16.397

– 1.725

– 1.824

182

179

waarvan onder andere:

               

Gehandicaptensport

3.167

0

0

3.167

0

0

0

0

Verantwoord sporten en bewegen

3.086

0

– 650

2.436

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

17.976

0

– 14.307

3.669

– 1.725

– 1.824

182

179

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.125

0

0

7.125

0

0

0

0

                 

Bekostiging

9.398

0

– 278

9.120

0

0

0

0

Compensatie van betaalde energiebelasting

9.398

0

– 278

9.120

0

0

0

0

                 

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport en bewegen in de buurt

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

47.541

0

– 207

47.334

– 184

– 183

– 182

– 179

Sport en bewegen in de buurt

47.541

0

– 207

47.334

– 184

– 183

– 182

– 179

                 

2. Uitblinken in sport

36.779

0

– 421

36.358

0

0

0

0

                 

Subsidies

26.700

0

– 621

26.079

– 200

– 200

– 200

– 200

Topsportevenementen

6.523

0

– 421

6.102

0

0

0

0

Topsportprogramma's

18.932

0

– 200

18.732

– 200

– 200

– 200

– 200

Dopingbestrijding

1.245

0

0

1.245

0

0

0

0

                 

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

Topsportevenementen

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

9.885

0

200

10.085

200

200

200

200

Stipendiumregeling

9.885

0

200

10.085

200

200

200

200

                 

Bijdragen aan internationale organisatie

194

0

0

194

0

0

0

0

Dopingbestrijding

194

0

0

194

0

0

0

0

                 

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

7.349

0

– 365

6.984

2

2

2

2

                 

Subsidies

7.146

0

– 605

6.541

– 162

– 162

– 162

– 162

Olympische ambitie

0

0

0

0

0

0

0

0

Kennis als fundament

6.644

0

– 103

6.541

340

340

340

340

Internationaal beleid

502

0

– 502

0

– 502

– 502

– 502

– 502

                 

Opdrachten

203

0

178

381

102

102

102

102

Kennis als fundament

201

0

178

381

102

102

102

102

Internationaal beleid

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

62

62

62

62

62

62

Internationaal beleid

0

0

62

62

62

62

62

62

                 

Ontvangsten

1.740

0

0

1.740

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidies

ZonMw financiert de sportimpulsmiddelen waarmee bijgedragen wordt aan het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Hiervoor is € 14 miljoen overgeboekt naar artikel 4.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

327.802

0

– 126

327.676

0

0

0

0

                 

Uitgaven

327.802

0

– 126

327.676

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

99%

             
                 

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

20.190

0

– 126

20.064

0

0

0

0

                 

Subsidies

16.506

0

0

16.506

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.465

0

0

5.465

0

0

0

0

Nationale herinneringscentra

1.604

   

1.604

       

Zorg- en dienstverlening

6.888

0

0

6.888

0

0

0

0

                 

Bekostiging

962

0

0

962

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.422

0

0

2.422

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

100

0

0

100

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

200

0

– 126

74

0

0

0

0

                 

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

307.612

0

0

307.612

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

291.756

0

0

291.756

0

0

0

0

waarvan onder andere:

               

Wuv vervolgingsslachtoffers

159.401

   

159.401

       

Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen

72.501

   

72.501

       

Wbp via Stichting 1940–1945

47.557

   

47.557

       
                 

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

15.856

0

0

15.856

0

0

0

0

SVB

12.754

   

12.754

       

PUR

1.581

   

1.581

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

1.521

   

1.521

       
                 

Ontvangsten

901

0

0

901

0

0

0

0

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

4.466.171

0

– 438.931

4.027.240

320.460

149.000

144.333

38.000

                 

Uitgaven

4.466.171

0

– 438.931

4.027.240

320.460

149.000

144.333

38.000

Waarvan juridisch verplicht

100%

             
                 

Inkomensoverdrachten

4.466.171

0

– 438.931

4.027.240

320.460

149.000

144.333

38.000

1. Zorgtoeslag

4.068.935

0

– 504.652

3.564.283

282.460

111.000

106.333

0

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

354.937

0

65.721

420.658

0

0

0

0

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

42.299

0

0

42.299

38.000

38.000

38.000

38.000

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten: zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld (– € 505,0 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Wtcg

Door het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg is uitbetaling vaneen deel van de tegemoetkomingen vertraagd. Hierdoor vindt een deel van de uitbetalingen plaats in 2014. Het budget is met circa € 65,7 miljoen bijgesteld.

Licence