Base description which applies to whole site

4. Overzicht budgetten hulprelatie-, overgangsrelatie- en exitlanden 2014

Bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012 is toegezegd jaarlijks bij Voorjaarsnota een overzicht te geven van de budgetten van de hulprelaties-, overgangsrelaties- en exit-landen. Voor het jaar 2014 zijn de volgende budgetten goedgekeurd:

Overzicht budgetten hulprelatie-, overgangsrelatie- en exitlanden

Bedragen x EUR 1.000

 

2014

Hulprelatielanden

 

Afghanistan

23.158

Burundi

26.750

Jemen

18.910

Mali

35.610

Palestijnse Autoriteit

15.360

Rwanda

45.430

Zuid-Soedan

pm

Totaal hulprelatielanden

165.218

Overgangsrelatielanden

 

Bangladesh

57.122

Benin

37.154

Ethiopië

60.053

Ghana

24.300

Indonesië

25.863

Kenia

25.460

Mozambique

37.881

Oeganda

23.110

Totaal overgangsrelatielanden

290.943

Regionale programma's

 

Afrika Grote Meren

22.990

Hoorn van Afrika

4.837

Midden Amerika

14.567

Totaal regionale programma's

42.394

Exitlanden

 

Bolivia

0

Bosnië & Herzegovina

4.000

Burkina Faso

0

Colombia

6.740

Congo, Democratische Republiek

1.063

Egypte

280

Georgië

0

Guatemala

258

Kosovo

589

Moldavië

0

Mongolië

100

Nicaragua

0

Pakistan

10.386

Senegal

25

Soedan

470

Suriname

3.962

Tanzania

507

Vietnam

0

Zambia

83

Zuid-Afrika

5.025

Totaal exitlanden

33.488

Totaal

532.043

Licence