Base description which applies to whole site

01.01 Grote projecten waterveiligheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

       

2020

2020

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

2

4

227

227

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

312

286

2.955

2.955

   

1

Overige projectkosten

4

4

43

43

     

afrondingsverschillen

1

1

1

       

Programma

319

295

3.226

3.225

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

319

239

         

Overprogrammering (-)

 

– 56

         
  • 1. Op de projecten van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) wordt een hogere productie verwacht. Deze wordt met name veroorzaakt door het versneld uitvoeren van de Zwakke Schakels Noord-Holland.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

       

2015

2015

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

374

374

2.382

2.382

     

afrondingsverschillen

             

Programma

374

374

2.382

2.382

     

Begroting (DF 1.01.03)

374

306

         

Overprogrammering (-)

 

– 68

         
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

             

Projecten Limburg

             

Grensmaas

2

2

150

150

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

20

18

407

407

2017/2020

2017/2020

 

afrondingsverschillen

             

Programma

22

20

557

557

     

Begroting (DF 1.01.03)

22

38

         

Overprogrammering (-)

 

18

         
Licence