Base description which applies to whole site

03.02 Beheer en onderhoud

Op het hoofdproduct Vervanging wordt verwacht dat uitgaven na 2014 gerealiseerd worden. Op deelgebieden van het project Stroomlijn is tevens sprake van een aanbestedingsmeevaller.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt naar latere jaren doorgeschoven. Dit is het gevolg van een lagere verplichtingenvastlegging bij de projecten Stuwen in de Lek (47 miljoen), Stroomlijn (12 miljoen) en vervanging en renovatie. Bij de herijkte scope van de projecten Stuwen in de Lek past het verschuiven van de geplande gunning van het hoofdcontract van het derde kwartaal van 2014 naar uiterlijk het eerste kwartaal van 2016. In 2013 en 2014 is er geïnvesteerd in de kwaliteit van het aanbestedingsdossier met een latere gunning als gevolg.

Artikel 4 Experimenten cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenten cf. art. III Deltawet

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

0

15.000

15.000

0

15.000

30.000

 

Uitgaven

0

15.000

0

15.000

15.000

30.000

 

Waarvan juridisch verplicht

0%

100%

     

100%

 

4.01 Experimenteerprojecten

0

15.000

0

15.000

15.000

30.000

 

4.01.01 Experimenteerprojecten

0

15.000

0

15.000

15.000

30.000

 

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

 

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

 
Licence