Base description which applies to whole site

4.01 Experimenteerprojecten

Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn inmiddels gestart met een budget van € 50 miljoen. IenM en EZ dragen ieder € 15 miljoen bij (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016 begroot was wordt in 2014 gerealiseerd.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)

Experimenteerprogramma (4.01.01)

Projectomschrijving

Budget

Openstelling

Toelichting

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Marker Wadden

30

30

2020

2020

 

Totaal programma

30

30

     

Begroting DF 4.01.01

30

30

     

Overprogrammering (-)

 

0

     

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

237.288

247.384

– 10.096

155

– 9.941

237.443

 

Uitgaven

222.828

222.291

– 9.084

23.704

14.620

236.911

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

98%

     

85%

 

5.01 Apparaat

185.269

184.968

248

0

248

185.216

 

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.965

2.021

0

0

0

2.021

 

5.01.02 Apparaatskosten RWS

183.304

182.947

248

0

248

183.195

 

5.02 Overige uitgaven

52.019

51.783

-499

411

-88

51.695

 

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

50.058

50.058

– 499

475

– 24

50.034

 

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.961

1.725

0

– 64

– 64

1.661

 

5.02.03 Overige uitgaven

0

0

0

0

0

0

 

5.03 Investeringsruimte

-14.460

-14.460

-8.833

23.293

14.460

0

 

05.03.01 Programmeerruimte

– 14.460

– 14.460

– 8.833

23.293

14.460

0

 

05.03.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

 

5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

 

05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds

0

0

0

0

0

0

 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

 

5.09.01 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

2.067

0

0

0

2.067

 

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

0

2.067

0

0

0

2.067

 
Licence