Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

27.205

0

2.276

20.922

4.687

25.609

55.090

Uitgaven:

27.206

0

3.014

20.772

4.815

25.587

55.807

Waarvan juridisch verplicht

46%

         

100%

97.01

IenM-brede programmamiddelen

27.206

0

3.014

20.772

4.815

25.587

55.807

97.01.01

Opdrachten

19.816

0

2.764

2.372

5.200

7.572

30.152

 

– Regeringsvliegtuig

6.681

0

– 10

0

2.750

2.750

9.421

 

– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

4.089

0

2.649

– 3.083

337

– 2.746

3.992

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

1.902

0

– 4

1.590

2.834

4.424

6.322

 

– Overige opdrachten

7.144

0

129

0

0

0

0

97.01.02

Subsidies

1.400

0

250

0

– 400

– 400

1.250

 

– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO)

1.400

0

250

0

– 400

– 400

1.250

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

607

0

0

18.400

15

18.415

19.022

 

– waarvan bijdrage aan RWS

607

0

0

0

15

15

622

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT en medeoverheden

5.383

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

3.873

0

1.449

14.800

– 1.608

13.192

18.514

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door de overboeking van de bijdrage in kostendekkendheid vergunningtarieven ILT vanuit artikel 24.

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de overboeking van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het TEEB onderzoeksprogramma aan het Planbureau voor de Leefomgeving, en de extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX).

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

323.235

0

– 4.123

– 4.231

– 11.198

– 15.429

303.683

Uitgaven:

319.700

0

4.513

– 7.908

– 12.853

– 20.761

303.452

 

Personele uitgaven

196.582

0

14.652

5.660

– 5.795

– 135

211.099

 

– waarvan eigen personeel

173.746

0

12.043

4.493

– 2.579

1.914

187.703

 

– waarvan externe inhuur

9.752

0

2.609

1.667

– 1.916

– 249

12.112

 

– waarvan postactieven

13.084

0

0

– 500

– 1.300

– 1.800

11.284

 

Materiele uitgaven

123.118

0

– 10.139

– 13.568

– 7.058

– 20.626

92.353

 

– waarvan regulier materieel

49.648

0

– 10.875

– 12.627

– 10.033

– 22.660

16.113

 

– waarvan ICT

33.210

0

2.872

392

1.970

2.362

38.444

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

40.260

0

– 2.136

– 1.333

1.005

– 328

37.796

 

Ontvangsten

3.873

2.434

3.616

12.913

– 4.840

8.073

14.123

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast correctie voor eerdere kasmutatie waarvoor geen verplichting was opgenomen.

De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

– 14.543

0

– 4.379

19.930

– 1.008

18.922

0

Uitgaven:

– 14.543

0

37.329

– 21.778

– 1.008

– 22.786

0

 

Nominaal en onvoorzien

– 14.543

0

37.329

– 21.778

– 1.008

– 22.786

0

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Licence