Base description which applies to whole site

B3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Voor het verklaren van verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de standen in de tweede suppletoire begroting 2014 worden op het niveau van artikel de verschillen toegelicht als die groter zijn dan of gelijk zijn aan 5 procent of € 5 miljoen.

Licence