Base description which applies to whole site

Artikel 93. Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

Tabel 93.1 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

3.057

3.057

3.058

3.058

3.058

3.058

               

Programma-uitgaven

3.057

3.057

3.058

3.058

3.058

3.058

               
 

Geheime uitgaven

3.057

3.057

3.058

3.058

3.058

3.058

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Licence