Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 93. Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 2, lid 8 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW).

Tabel 53 Budgettaire gevolgen artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

3.090

3.464

3.456

3.456

3.456

3.455

3.455

         
 

Uitgaven

3.090

3.464

3.456

3.456

3.456

3.455

3.455

         

93.1

Geheim

3.090

3.464

3.456

3.456

3.456

3.455

3.455

 

Geheim

3.090

3.464

3.456

3.456

3.456

3.455

3.455

 

Geheim

3.090

3.464

3.456

3.456

3.456

3.455

3.455

         
 

Ontvangsten

53

0

0

0

0

0

0

         
Licence