Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.4 Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Onderwerp

AD of OD

Start

Afronding

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

Informatievoorziening overheid

OD’s 6.1, 6.2 & 6.3

2010

2011

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/01/aanbieden-resultaten-beleidsdoorlichting-artikel-33-rijksbegroting.html

 

Burgerschap

OD 6.4

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/05/11/rapport-beleidsdoorlichting-burgerparticipatie-2007–2011.html

 

Arbeidszaken

OD 7.1

2011

2013

 
 

Bestuurlijke en financiële verhoudingen

OD 1.1

2012

2013

 
 

Betrouwbare GBA en reis- en identiteitsdocumenten

OD 6.5

2014

2014

 
 

Regeldruk, Informatiebeleid en E-overheid

OD’s 6.1, 6.2 & 6.3

2015

2015

 
 

Burgerschap

OD 6.4

2017

2017

 
 

Arbeidszaken

OD 7.1

2018

2018

 

Effectenonderzoek ex-post

Evaluatie werking van de wet Arhi

AD 1

2010

2011

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/09/onderzoek-naar-de-ervaringen-van-overheden-met-de-wet-algemene-regels-herindeling-wet-arhi.html

 

Effectiviteit Korpsinitiatieven

OD 6.1

2010

2011

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

 

Evaluatie Maakhetveilig.nl

OD 6.2

2011

2011

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

Overig evaluatieonderzoek

Evaluatie WGR-plus

OD 1.1

2009

2010

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/08/18/rapport-plussen-en-minnen-evaluatie-van-de-wgr-plus.html

 

Evaluatie bestuursakkoorden Rijk-VNG & Rijk-IPO

OD 1.1

2010

2010

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/07/20/evaluatie-bestuursakkoorden-ministerie-van-bzk-interprovinciaal-overleg-en-vereniging-van-nederlandse-gemeenten.html

 

Integrale evaluatie financiële functie

OD 1.1

2010

2010

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/07/14/evaluatie-financiele-functie-gemeenten-en-provincies.html

 

Evaluatie Extern Klachtrecht

AD 6

2010

2010

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/15/evaluatie-wet-extern-klachtrecht.html

 

Evaluatie gebruik webrichtlijnen

OD 6.2

2010

2011

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/27/toezending-rapport-webrichtlijnenmonitor.html

 

Evaluatie provinciale en gemeentelijke rekenkamers

OD 1.1

2010

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/08/17/eindrapport-evaluatie-van-de-gemeentelijke-en-provinciale-rekenkamers.html

 

Evaluatie (wijzigingen) Financiële verhoudingswet (Sisa)

OD 1.1

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/02/17/evaluatierapport-sisa-17-februari-2012.html

 

Evaluatie PKI

OD 6.3

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/16/rapport-pki-onderzoek.html

 

Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken Agressie en Geweld

OD 7.1

2012

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/12/05/evaluatie-eenduidige-landelijke-afspraken-ela.html

 

Evaluatie Wet Antidiscriminatievoorziening

OD 6.4

2011

2012

 
 

Beveiliging DigiD buitenland

OD 6.3

2011

2013

 
 

Evaluatie Subsidierelatie CAOP

OD 7.1

2013

2013

 
 

Evaluatie Súd West Fryslân

OD 1.1

2011

2014

 
 

Tussenmeting Revitalisering Generiek Toezicht

OD 1.1

2013

2014

 
Licence