Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. Financiële paragraaf

Nadere financiële informatie is opgenomen na het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk. Hierin is conform de mondelinge toezegging in het wetgevingsoverleg over de jaarverantwoording 2012 een overzicht van de maatregelen uit het regeerakkoord Rutte I, het Lenteakkoord en afspraken van Rutte II opgenomen alsmede een overzicht van de stand van zaken over het invullen van de ombuigingen.

Licence