Base description which applies to whole site

5.5 Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

Wijkenaanpak

2.3

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/30/eindrapportage-visitatiecommissie-wijkenaanpak-doorzetten-en-loslaten-deel-1.html

 

Energiebesparing gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

2.1

2014

2014

 
 

Kwaliteit woonomgeving

2.3

2014

2014

 
 

Kwaliteit Rijksdienst

3.1

2014

2014

 
 

Betaalbaarheid

1.1

2015

2015

 
 

Voldoende woningbouw

2.2

2016

2016

 

Effectenonderzoek ex-post

Effecten woningbouwafspraken 2005/2009

2.2

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/17/evaluatie-woningbouwafspraken-2009.html

 

Evaluatie Stimuleringspakket woningbouw

2.2

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/01/24/evaluatie-stimuleringspakket-woningbouw.html

 

Evaluatie programma Zichtbare schakel

2.3

2012

2012

 

Overig evaluatieonderzoek

Wijkenaanpak: rapport visitatiecommissie Wijkenaanpak

2.3

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/30/eindrapportage-visitatiecommissie-wijkenaanpak-doorzetten-en-loslaten-deel-1.html

 

Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel

4.1

2010

2011

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

 

Evaluatie beheersmaatregelen grote ICT-projecten

3

2010

2011

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

 

Evaluatie Kaderwet Adviescolleges

3

2011

2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/11/08/evaluatie-kaderwet-adviescolleges-derde-staat-van-advies-2005–2010.html

 

Mogelijke effecten van de Kabinetsmaatregelen op de woningmarkt

1 & 2

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/04/06/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020.pdf

 

Evaluatie New Towns

2.3

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/02/evaluatie-en-advies-uitvoeringsagenda-ortega-gemeenten.html

 

Evaluatie Sociaal Flankerend Beleid

3

2010

2012

Bestand beschikbaar, maar staat niet online

 

Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

3

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/verslagen/2012/01/18/verslag-evaluatie-kaderwet-zbo.html

 

Evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

1.1

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/18/kamerbrief-over-wet-bijzondere-maatregelen-grootstedelijke-problematiek.html

 

Evaluatie van de formule achter energieprestatiecertificaat

2.1

2012

2012

 
 

Evaluatie totstandkomingsproces bouwbesluit 2012

2.2

2012

2013

 
 

Evaluatie Pilots Maincontracting

4

2012

2015

 
Licence