Base description which applies to whole site

4. Overzicht budgetten hulprelatie-, overgangsrelatie- en exitlanden 2015

Bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012 is toegezegd jaarlijks bij Voorjaarsnota een overzicht te geven van de budgetten van de hulprelaties-, overgangsrelaties- en exit-landen. Voor het jaar 2015 zijn de volgende budgetten goedgekeurd:

Overzicht budgetten hulprelatie-, overgangsrelatie- en exitlanden

Bedragen x EUR 1.000

 

2015

Hulprelatielanden

 

Afghanistan

20.000

Burundi

24.350

Jemen

18.518

Mali

34.650

Palestijnse Autoriteit

16.300

Rwanda

44.875

Zuid-Soedan

18.500

Totaal hulprelatielanden

177.193

Overgangsrelatielanden

 

Bangladesh

42.150

Benin

38.330

Ethiopië

55.898

Ghana

32.700

Indonesië

23.520

Kenia

20.250

Mozambique

32.943

Oeganda

16.533

Totaal overgangsrelatielanden

262.324

Regionale programma's

 

Afrika Grote Meren

29.286

Hoorn van Afrika

7.051

Midden Amerika

9.000

Totaal regionale programma's

45.337

Exitlanden

 

Bolivia

0

Bosnië & Herzegovina

3.000

Burkina Faso

0

Colombia

1.553

Congo, Democratische Republiek

1.018

Egypte

306

Georgië

0

Guatemala

0

Kosovo

110

Moldavië

0

Mongolië

0

Nicaragua

0

Pakistan

4.300

Senegal

25

Soedan

0

Suriname

5.056

Tanzania

264

Vietnam

0

Zambia

18

Zuid-Afrika

2.170

Totaal exitlanden

17.820

Totaal

502.674

Licence