Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

19.262

1.000

724

– 1.118

– 2.212

17.656

Uitgaven:

20.493

1.000

– 2.135

– 763

– 65

18.530

Waarvan juridisch verplicht:

85%

         

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

1.787

0

– 336

37

– 178

1.310

21.04.01

Opdrachten

1.593

0

– 336

41

– 178

1.120

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

194

0

0

– 4

0

190

 

– waarvan bijdrage aan RWS

194

0

0

– 6

2

190

21.05

Duurzame Productketens

15.399

1.000

– 1.054

– 975

– 839

13.531

21.05.01

Opdrachten

12.279

1.000

– 1.702

– 6.027

– 732

4.818

21.05.02

Subsidies

520

0

648

433

– 107

1.494

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

2.600

0

0

4.619

0

7.219

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.600

0

0

4.619

0

7.219

21.06

Natuurlijk kapitaal

3.307

0

– 745

175

952

3.689

21.06.01

Opdrachten

2.079

0

– 386

– 1.315

944

1.322

21.06.02

Subsidies

359

0

– 359

130

8

138

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

869

0

0

1.360

0

2.229

 

– waarvan bijdrage aan RWS

869

0

0

1.338

22

2.229

21.06.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

6

6

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence