Base description which applies to whole site

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

1.807.451

0

0

6.185

– 929.098

884.538

Uitgaven:

1.782.405

0

91.001

6.185

– 900

1.878.691

Waarvan juridisch verplicht:

100%

         

25.01

Brede doeluitkering

1.782.405

0

91.001

6.185

– 900

1.878.691

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

Volgens de BDU systematiek op Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand het jaar van betaling afgegeven. Bij het meerjarig overbrengen van de middelen voor de voormalige plusregio’s naar het Provinciefonds is bij de ontwerpbegroting 2016 abusievelijk geen rekening gehouden met het afboeken van de verplichtingen in 2015. Hierdoor is een administratief-technisch overschot op het verplichtingenbudget op Hoofdstuk XII ontstaan. Om het beschikbare verplichtingenbudget in overeenstemming met het beschikbare kasbudget te brengen, wordt bij de Slotwet de verplichtingen ruimte verlaagd met € 961 miljoen. Deze correctie is niet van invloed op de BDU-middelen die zijn overgeboekt naar het Provinciefonds.

Licence