Base description which applies to whole site

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

6.453.944

0

– 405.136

– 175.655

1.162

5.874.315

Uitgaven:

6.453.944

0

– 405.136

– 175.655

1.162

5.874.315

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.329.360

0

– 330.527

– 178.836

1.162

4.821.159

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

1.124.584

0

– 74.609

3.181

0

1.053.156

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence