Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting € 9,7 miljoen minder uitgegeven en is voor een bedrag van € 2,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

De lagere verplichtinen hebben met name betrekking op:

 • het gevolg van onderstaande toelichtingen op de uitgaven;

 • het sluiten van oude verplichtingen waardoor verplichtingenruimte is vrijgevallen (€ 3,8 mìljoen). Derhalve ontstaat er een meevaller;

 • een correctie op het verplichtingenbudget t.b.v. Dienstverlening RIVM om de verplichting in lijn te brengen met de kas (€ 8,9 miljoen);

 • Daar tegenover staan eerder aangegane verplichtingen in 2023 waarvan de uitgaven pas in 2024 of later plaatsvinden (-/- € 2,8 miljoen).

 • Het aangaan van verplichtingen met het RIVM ten behoeve van het Programma Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW (€ 17,4 miljoen).

Uitgaven

1. Algemeen departement

Opdrachten

De lagere uitgaven van € 3,9 miljoen hebben met name betrekking op:

 • Het budget Departementaal Coördinatie Crisisbeheersing (DCC) dat niet volledig is uitgeput voornamelijk doordat de laatste factuur van RIVM niet tijdig is ontvangen. Daarnaast zijn diverse trainingen en opleidingen niet doorgegaan (€ 2,1 miljoen);

 • Lagere uitgaven voor PBL als gevolg van een vertraagde start of voortgang onderzoeksprojecten EU (€ 0,5 miljoen);

 • Vertraagde facturatie door Technical Support Organisaties (TSO, nucleaire adviesdiensten) aan ANVS (€ 0,5 miljoen);

 • Herschikking van Opdrachten naar Bijdrage internationale Organisaties m.b.t. Strooizout Oekraïne. Opdracht valt lager uit en het transport van het strooizout (bijdrage aan EU) is hoger (€ 0,4 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

De lagere uitgaven van € 2,5 miljoen hebben met name betrekking op:

 • Vanuit Buitenlandse Zaken waren er Official Development Assistance (ODA) middelen ter beschikking gesteld die op de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn geplaatst. Dit naar aaneliding van de overstromingen als gevolg van de damdoorbraak. De waterschappen hebben uit eigen voorraad waterpompen en reddingsboten gestuurd naar de Oekraïne maar hebben uiteindelijk maar beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van compensatie voor de levering van die hulpgoederen. Deze middelen vloeien terug naar het Ministerie van Financiën (€ 2,5 miljoen);

3. Covid 19 testen reizen

Opdrachten

De lagere uitgaven van € 3,0 miljoen hebben met name betrekking op:

 • De nog niet afgehandelde facturen voor de reizigerstesten, omdat er nog onderzoek bezig is voor een aantal ingediende declaraties (€ 3,0 miljoen);

 • Diverse mee- en tegenvallers (€ 0,2 miljoen).

Ontvangsten

De lagere ontvangsten nagenoeg geheel doordat ontvangsten van het Regeringsvliegtuig pas op 2 januari zijn ontvangen.

Licence