Base description which applies to whole site

Artikel 12 Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

12

Waterkwaliteit

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

4.564

0

– 88

117

– 400

4.193

Uitgaven:

6.225

0

– 660

620

– 270

5.915

Waarvan juridisch verplicht:

78%

12.01

Waterkwaliteit

6.225

0

– 660

620

– 270

5.915

12.01.01

Opdrachten

4.012

0

199

123

– 258

4.076

12.01.02

Subsidies

262

0

– 122

134

– 13

261

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

 

* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

0

0

0

0

0

0

 

* Natuurcompensatie Perkpolder

0

0

0

0

0

0

 

* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

0

0

0

0

0

0

 

* Verruiming vaargeul Westerschelde

0

0

0

0

0

0

12.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

404

0

0

167

– 111

460

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.547

0

– 737

196

112

1.118

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence