Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 11 Waterkwantiteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

30.634

0

4.994

– 947

– 2.392

32.289

Uitgaven:

37.847

0

– 1.300

– 1.204

– 491

34.852

Waarvan juridisch verplicht:

83%

         

11.01

Algemeen waterbeleid

32.903

0

– 1.766

– 629

– 651

29.857

11.01.01

Opdrachten

3.354

0

– 1.005

465

– 667

2.147

11.01.02

Subsidies

9.506

0

– 878

125

– 31

8.722

 

– Partners voor Water (HGIS)

9.506

0

– 878

0

– 31

8.597

 

– Overige subsidies

0

0

0

125

0

125

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

18.005

0

120

44

0

18.169

 

– waarvan bijdrage aan RWS

17.605

0

0

38

0

17.643

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

400

0

120

6

0

526

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.038

0

– 3

– 1.263

47

819

11.02

Waterveiligheid

2.516

0

386

6

– 120

2.788

11.02.01

Opdrachten

2.516

0

386

6

– 120

2.788

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.428

0

80

– 581

280

2.207

11.03.01

Opdrachten

2.107

0

1

– 181

280

2.207

11.03.05

Bijdrage aan internationale organisaties

321

0

79

– 400

0

0

 

Ontvangsten

23.800

0

0

0

557

24.357

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence