Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

4.707

0

29.386

– 855

– 2.730

30.508

Uitgaven:

4.732

0

8.436

– 705

– 1.531

10.932

Waarvan juridisch verplicht:

70%

         

18.01

Scheepvaart en havens

4.732

0

8.436

– 705

– 1.531

10.932

18.01.01

Opdrachten

2.324

0

6.219

– 647

– 1.617

6.279

 

– Topsector Logistiek

0

0

6.731

– 400

– 1.422

4.909

 

– Overige opdrachten

2.324

0

– 512

– 247

– 195

1.370

18.01.02

Subsidies

0

0

2.275

– 75

0

2.200

 

– Topsector Logistiek

0

0

1.750

0

0

1.750

 

– Overige subsidies

0

0

525

– 75

0

450

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.404

0

– 138

17

0

1.283

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.404

0

– 138

17

0

1.283

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.004

0

80

0

86

1.170

 

Ontvangsten

0

0

141

– 141

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence