Base description which applies to whole site

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen:

0

1.580

10.554

8.529

2.189

463

553

                 

Uitgaven:

0

1.580

10.554

8.529

2.189

463

553

                 

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

 

Apparaat

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

 

Apparaat

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.3

Onvoorzien

0

1.580

10.554

8.529

2.189

463

553

 

Algemeen

0

1.580

10.554

8.529

2.189

463

553

 

Apparaat

0

1.580

10.554

8.529

2.189

463

553

13.3 Onvoorzien

Algemeen

Apparaat

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen. De toename van het budget in 2015 en 2016 wordt deels verklaard door de overheveling van het resterende deel aan loon- en de prijsbijstelling naar Onvoorzien.

Licence