Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.4 Subsidieoverzicht

Begrotingsartikel

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal verleningen 2013

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Artikel 11 Waterkwantiteit

                     
 

incidentele subsidies

644

22

             

2015

2014

 

HGIS Partners voor Water deel 3

11.615

10.500

9.506

1.884

     

1

n.v.t.

2015

2015

 

HGIS Partners voor Water deel 4

     

8.886

8.886

8.886

8.886

0

n.v.t.

2021

2021

   

12.259

10.522

9.506

10.770

8.886

8.886

8.886

       
                         

Artikel 12 Waterkwaliteit

                     
 

Incidentele subsidies

94

113

         

0

n.v.t.

2015

2014

 

Pilot waterplanten maaien randmeren2

 

60

50

40

     

0

n.v.t.

2017

2016

 

Stichting Rioned: project Kenniscoaches 1

 

212

212

0

219

   

0

n.v.t.

2018

2017

   

94

385

262

40

219

0

0

       
                         

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

                     
 

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling1

 

148

240

250

     

2

n.v.t.

2017

2016

 

Subsidies Actieagenda Architectuur en Ruimtelijke Ontwerp 2013–2016 (AAARO 2013–2016): Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting Architectuur Lokaal

3.073

616

3.036

616

     

0

2012

2017

2016

 

EO Wijers Stichting: prijsvraag 2013–2015

20

20

         

0

n.v.t.

2016

2015

 

Platform31

267

87

         

1

n.v.t.

2015

2014

 

Provincie Zeeland: pilot ruimtelijke transformatie regio Schouwen – Duiveland)1

   

15

       

0

n.v.t.

2016

2015

 

Regio Achterhoek: pilot transformatie Regio Achterhoek1

   

15

       

0

n.v.t.

2016

2015

 

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard: Pilot ruimtelijke transformatie Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta

 

15

         

0

n.v.t.

2015

2014

 

TU Delft leerstoel Ontwerp1

100

100

100

100

1

n.v.t.

2017

2016

   

660

                   
 

Klimaatbuffers

748

1.000

100

       

0

n.v.t.

zie toelichting 3

2015

 

Subsidies basisregistraties1

5.060

11.164

12.152

1.619

     

0

20133

zie toelichting 4

2016

 

Stichting Geonovum meerjarige subsidie t/m 20161

 

300

380

380

     

1

20131,3

2016

Zie toelichting 5

2016

 

Subsidie Regie College Waddengebied1

48

60

60

60

60

60

60

1

n.v.t.

Zie toelichting 1

zie toelichting 1 en 6

 

Bedrijvenregeling bodemsanering

6.912

6.400

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

13

n.v.t.

2016

2023

 

Stichting Bodemsanering NS (SBNS): bodemsanering NS-terreinen 1 , 13

4.538

4.538

4.538

       

0

n.v.t.

2015

2015

 

Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER), 1703, 19021

6.997

3.340

2.000

2.000

2.000

   

1

n.v.t.

2013

zie toelichting 7

2017

 

Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB): programma 2010–2014

1.400

1.400

         

0

n.v.t.

2015

2014

 

Staatsbosbeheer: bodemsanering Staatsbos

2.200

2.200

         

0

n.v.t.

2015

2014

   

32.023

31.388

32.636

15.025

12.060

10.060

10.060

       
                         

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

                     

14.01.02 – netwerk

Tankstations + alternatieve brandstoffen

   

778

20

     

0

2012

2017

2016

 

MJA's OV rail en weg1, 8

26

13

0

2012

2015

2014

 

IvDM – het nieuwe rijden (Instituut voor Duurzame Mobiliteit)1

260

800

       

0

n.v.t.

2016

2015

 

Diverse incidentele subsidies1

21

131

13

5

       

n.v.t.

2017

2016

 

Papierloos wegtransport (TLN)

298

74

         

1

n.v.t.

2015

2014

 

subsidie fietsbeleid/fietsersbond

1.168

575

575

575

575

575

575

1

n.v.t.

2019

2019

                         
                         

14.02.02 – veiligheid

Subsidie VVN

3.523

3.645

3.651

3.651

3.651

3.651

3.651

1

2014

Zie toelichting 9

2018

2019

 

Subsidie SWOV

3.879

3.904

3.949

3.949

3.949

3.949

3.949

1

2014

Zie toelichting 10

2018

2019

 

Subsidie Team Alert

860

792

761

756

756

756

756

1

n.v.t.

2014

2015

 

Subsidie CBR1, 11

3.570

2.632

2.625

925

900

900

900

1

n.v.t.

2014

Zie toelichting 11

2016

 

Subsidies veiligheid kleine som (m.i.v. 2015 samengevoegd met Subsidies incidentele doelgroepen)1

586

1.061

327

1.257

1.257

1.257

1.257

5

n.v.t.

2015

2015

 

Subsidie incidentele doelgroepen (m.i.v. 2015 samengevoegd met Subsidies veiligheid kleine som)

703

149

0

0

0

0

0

2

n.v.t.

n.v.t.

2016

   

14.894

12.976

13.479

11.138

11.088

11.088

11.088

       
                         

Artikel 15 Openbaar vervoer

                     
 

Subsidie sociale veiligheid openbaar vervoer1

504

521

608

485

485

485

485

0

n.v.t.

2014/15

2015

 

Subsidie regionale openbaar vervoer systemen/geschillencommissie taxi1

127

188

150

1

n.v.t.

2015

2014

   

631

709

758

485

485

485

485

       
                         

Artikel 16 Spoor

                     
 

Subsidie contractsector/Bijzondere spoordiensten

23.000

10.019

         

0

n.v.t.

2015

2014

 

Subsidie actieplan groei op het spoor

7.293

963

         

0

n.v.t.

2015

2014

 

Subsidie CLU+ op HSL-BR (Complete Lijnuitschakeling + op hogesnelheidslijn en Betuweroute)1

2.198

2.170

2.170

2.170

2.170

2.170

2.170

8

n.v.t.

2014

2015, zie toelichting 14

 

Subsidie bodemsanering NS percelen (SBNS)1

9.076

9.076

9.076

0

2009

2015

2015

 

Subsidies overig, w.o. GSM-R, ROVER en Expertnetwerk veiligheid spoorvervoer1

926

900

15.100

100

100

100

100

0

n.v.t.

2018

2017

   

42.493

23.128

26.346

2.270

2.270

2.270

2.270

       
                         

Artikel 17 Luchtvaart

                     
 

Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)

155

264

264

264

264

264

264

0

2013

2017

zie toelichting 15

 

Overige commissies regionaal overleg1

138

139

138

138

138

138

2

n.v.t.

2017

zie toelichting 16

 

Subsidieregeling KDC 2013–2017

905

40

49

50

50

50

50

1

n.v.t.

2017

2017

 

Vogelaanvaringen

1.762

2.038

73

n.v.t.

zie toelichting 17

2014

 

Incidentele subsidie

20

35

1

n.v.t.

n.v.t.

2014

   

2.842

2.515

452

452

452

452

452

       
                         

Artikel 18 Scheepvaart en havens

                     
 

wetten.nl – Wet- en regelgeving – Tijdelijke subsidieregeling EICB 2012 – BWBR0031748

37

40

         

0

nee

n.v.t.

2013

 

Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart

 

79

         

0

nee

2015

2015

 

Regeling subsidiëring kennismakingsstages in zeescheepvaart en waterbouw

315

300

 

0

nee

n.v.t.

2014

   

352

419

0

0

0

0

0

       
                         

Artikel 19 Klimaat

                     
 

Proefproject IKS (lokaal klimaat)

0

1.000

         

0

zie toelichting 18

n.v.t.

2016

 

Programma Milieu en Technologie (ProMT)

777

1.000

         

0

n.v.t.

2015

2014

 

Subsidies Duurzame mobiliteit

827

1.180

5.300

       

0

n.v.t.

2016

2015

 

Overige incidentele subsidies klimaat

63

                   
   

1.667

3.180

5.300

0

0

0

0

       
                         

Artikel 20 Lucht en geluid

                     
 

Subsidieprogramma Euro-6 (taxi's en bestelwagens)

775

2.621

2.000

0

n.v.t.

n.v.t.

2014, zie toelichting 19

 

Subsidieprogramma Euro-VI (trucks en bussen)

15.926

11.850

0

n.v.t.

n.v.t.

2013, zie toelichting 19

 

Incidentele subsidies luchtkwaliteit

118

                   
   

16.819

14.471

2.000

0

0

0

0

       
                         

Artikel 21 Duurzaamheid

                     
 

Afvalfonds

0

           

0

2010

2014

2014, zie toelichting 20

 

Overige incidentele subsidies Afval en duurzaamheidagenda1

1.393

1.456

520

520

520

520

520

6

n.v.t.

2014

2015, zie toelichting 21

 

Subsidies Natuurlijk kapitaal1

934

439

359

359

359

359

359

0

n.v.t.

Zie toelichting 1

Zie toelichting 1

   

2.327

1.895

879

879

879

879

879

       
                         

Artikel 22 Externe veiligheid en risico's

                     
 

Subsidies inrichting en transport1

300

186

50

50

50

3

n.v.t.

2018

2017

 

Subsidies Puma/VTH-stelsel1

23

150

150

150

150

0

n.v.t.

2018

2017

 

Subsidies veiligheid stoffen1

100

100

100

100

1

n.v.t.

2018

2016

 

EU Project NANoREG1

4.782

2.369

2.369

570

0

0

0

1

n.v.t.

2017

2016

 

Overige subsidies1

79

324

290

290

290

290

   

2018

2018

   

5.205

2.884

2.993

1.160

490

290

290

       
                         

Artikel 97 Algemeen departement

                     
 

NWO Programma Duurzame bereikbaarheid Randstad

1.700

1.400

         

0

n.v.t.

2015

2014

 

NWO Programma Duurzame logistiek1

250

250

250

250

250

 

0

n.v.t.

2019

2018

   

1.700

1.650

250

250

250

250

0

       
                         
 

Totaal Subsidieoverzicht

133.306

106.122

94.861

42.469

37.079

34.660

34.410

       

Toelichting

1 Algemeen

Per 1 juli 2012 dienen alle nieuwe subsidieregelingen voorzien te zijn van een einddatum. Per 1 juli 2014 is de overgangstermijn ten einde gekomen en moeten ook alle bestaande subsidieregelingen van een einddatum zijn voorzien (Aanwijzingen voor subsidieverstrekking). Deze horizonbepaling voor subsidies is tevens opgenomen in de CW (zesde wijziging van de CW). De TK heeft tevens geamendeerd om de horizonbepaling nog scherper te maken. Deze mag maximaal vijf jaar in de toekomst liggen na de eerste verlening. Voor subsidies die het eerst verstrekt zijn vóór 2012, geldt dat dit jaartal maximaal op 2017 mag liggen. Tevens dienen alle subsidies periodiek te worden geëvalueerd, met publicatie van de resultaten. Nog niet voor alle IenM subsidies wordt volledig aan deze voorschriften voldaan of is deze informatie in bovenstaand subsidieoverzicht opgenomen. In de voorkomende gevallen zal IenM het komende jaar maatregelen nemen om alsnog aan de geldende voorschriften te voldoen. De resultaten hiervan zullen terug te vinden zijn in het subsidieoverzicht van de ontwerpbegroting 2016. Van subsidieregelingen zijn in het overzicht vindplaatsen aangegeven; van overige subsidies is thans nog geen grondslag vermeld. Die zal in het subsidieoverzicht van de ontwerpbegroting 2016 eveneens worden opgenomen.

2, art. 12 Pilot waterplanten maaien randmeren: deze subsidie is nog niet verleend.

3, art. 13 Klimaatbuffers: deze middelen zijn gedecentraliseerd naar provincies (natuurakkoord 2013).

4, art. 13 Subsidies basisregistraties: het betreft hier subsidies in het kader van de omvorming van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit betreft een eenmalige omzetting die in 2016 gereed is. Evaluatie van de gerealiseerde basisregistraties en de onderlinge verbindingen vinden plaats in het kader van de monitoring van de voortgang van de overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid (I-NUP): http://www.e-overheid.nl/images/stories/Publicaties/i-NUP-tussenbalans%20medio%202013.pdf

5, art. 13 Stichting Geonovum: dit betreft een subsidie t.b.v. standaardisatie van geo-informatie. De subsidie wordt voor 3 jaar verstrekt en loopt nu t/m 2016. In 2016 zal een beslissing worden genomen voor de volgende periode.

6, art. 13 Subsidie Regie College Waddengebied: subsidie conform afspraken RCW Nieuwe Stijl. Het betreft een jaarlijkse subsidieverstrekking. Beëindiging van de subsidie hangt samen met het Waddenfonds.

7, art. 13 Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER): de commissie heeft een wettelijke basis in de Wet milieubeheer. Het betreft een structurele exploitatiesubsidie die wordt afgebouwd i.v.m. overgang naar tarieffinanciering. De laatste evaluatie is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-236156.

8, art. 14 MJA's OV rail en weg: Nadere Overeenkomst o.b.v. Raamovereenkomst met RVO

9, art. 14 VVN de evaluatieresultaten staan opgenomen in de toelichting op de nieuwe regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-15213.html

10, art. 14 SWOV de evaluatieresultaten staan opgenomen in de toelichting op de nieuwe regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-15213.html

11, art. 14 Voor bepaalde producten ontvangt CBR van IenM een bijdrage teneinde de tarieven die burgers hiervoor in rekening worden gebracht te reduceren. In 2014 zal deze bijdrage worden heroverwogen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de bijdrage en de einddatum. Hierover zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd. Grondslag is HW96120.

12, art. 14 Subsidie CLU+ op HSL-BR (Complete Lijnuitschakeling + op hogesnelheidslijn en Betuweroute): Overeenkomst tussen Staat NL en veiligheidsregio

13, art. 14. Stichting Bodemsanering NS (SBNS): de grondslag hiervan is het Convenant bodemsanering NS-percelen

14, art. 16 subsidie CLU+ op HSL-BR (Complete Lijnuitschakeling + op hogesnelheidslijn en Betuweroute). Indien er geen nieuwe afspraken worden gemaakt wordt deze subsidie telkens met één jaar verlengd.

15, art. 17 Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS): Deze commissie is verankerd in de Wet luchtvaart, het is een structurele exploitatiesubsidie.

16, art. 17 Overige commissies regionaal overleg: dit betreft een structurele reeks.

17, art. 17 vogelaanvaringen: de subsidie eindigt in 2014. Eventuele continuering wordt nu bezien. Mocht hiertoe worden besloten, dan zal tevens een evaluatiemoment worden bepaald.

18, art. 19 Proefprojecten IKS: Dit is een specifieke uitkering, de einddatum is niet in de regeling opgenomen, maar zal na afwikkeling van de lopende beschikkingen in 2016 worden beëindigd. Geen evaluatie, wel Lokale Klimaatagenda 2011–2014 gemaakt.

19, art. 20 Subsidieprogramma’s Euro-6 en Euro-VI: deze programma's zijn beide gestoeld op dezelfde regeling (de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen met een dieselmotor). Deze regeling is deels ingetrokken, maar kan niet volledig worden ingetrokken. De programma’s voor retrofit (roetfilters) voor zware en lichte voertuigen moeten blijven voortbestaan, omdat daarmee de juridische basis voor de registratie in het kentekenregister van nieuwe roetfilters in stand wordt gehouden. Voor het subsidieprogramma Euro-6 is de einddatum 2014, voor het subsidieprogramma Euro-VI is de einddatum 2013 (waarbij in 2014 nog subsidies worden verstrekt op reeds (en tijdig) ingediende aanvragen). Bij brief van 10 juli 2014 heeft de Staatssecretaris van IenM de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de Euro-VI regeling, door middel van het aanbieden van de door RVO opgestelde rapportage (Kamerstukken 2013–2014, 31 209, nr. 165): http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z13289&did=2014D26567

20, art. 21 Voor het Afvalfonds geldt dat er nog slechts een financiële afwikkeling moet plaatsvinden (waarschijnlijk in 2015).

21, art. 21, overige subsidies: betreft incidentele/individuele subsidies en dus geen subsidieregeling. Subsidies Natuurlijk Kapitaal betreffen bijdragen voor onderzoeken op het gebied van natuurlijk kapitaal door ECN.

Licence