Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 3 Wetgeving/controle TK

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

96.115

96.031

99.033

97.043

96.039

0

3.1

Apparaat Tweede Kamer

65.380

65.575

65.566

65.583

65.583

0

3.2

Onderzoeksbudget

2.490

2.490

2.490

2.490

2.490

0

3.3

Drukwerk

2.201

2.201

2.201

2.201

2.201

0

3.4

Fractiekosten

23.675

23.396

26.407

24.400

23.396

0

3.5

Uitzending leden

435

435

435

435

435

0

3.6

Parlementaire enquetes

0

0

0

0

0

0

3.7

Bijdrage ProDemos

1.934

1.934

1.934

1.934

1.934

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

5.445

1.995

– 4

– 4

– 4

0

3.1

Apparaat Tweede Kamer

3.995

1.995

– 4

– 4

– 4

0

3.6

Parlementaire enquetes

1.450

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

380

– 605

– 1.580

– 1.915

– 1.919

94.120

3.1

Apparaat Tweede Kamer

983

288

– 385

– 609

– 609

64.974

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

258

258

256

256

256

 
 

b. Reallocatie drukwerk

400

400

400

400

400

 
 

c. Reallocatie ProDemos

325

         
 

d. Herschikking apparaat

 

300

300

300

300

 
 

e. Taakstelling Rutte II

 

– 670

– 1.341

– 1.565

– 1.565

 

3.2

Onderzoeksbudget

9

– 316

– 340

– 348

– 348

2.142

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

9

9

9

9

9

 
 

b. Herschikking apparaat

 

– 300

– 300

– 300

– 300

 
 

c. Taakstelling Rutte II

 

– 25

– 49

– 57

– 57

 

3.3

Drukwerk

– 394

– 412

– 430

– 435

– 435

1.766

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

6

6

6

6

6

 
 

b. Reallocatie drukwerk

– 400

– 400

– 400

– 400

– 400

 
 

c. Taakstelling Rutte II

 

– 18

– 36

– 41

– 41

 

3.4

Fractiekosten

101

– 148

– 384

– 474

– 478

22.918

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

101

99

110

103

99

 
 

b. Taakstelling Rutte II

 

– 247

– 494

– 577

– 577

 

3.5

Uitzending leden

1

– 3

– 8

– 9

– 9

426

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

1

1

1

1

1

 
 

b. Taakstelling Rutte II

 

– 4

– 9

– 10

– 10

 

3.7

Bijdrage ProDemos

– 320

– 14

– 33

– 40

– 40

1.894

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

5

5

5

5

5

 
 

b. Reallocatie ProDemos

– 325

         
 

c. Taakstelling Rutte II

 

– 19

– 38

– 45

– 45

 
               

Stand ontwerpbegroting 2016

101.940

97.421

97.449

95.124

94.116

94.120

3.1

Apparaat Tweede Kamer

70.358

67.858

65.177

64.970

64.970

64.974

3.2

Onderzoeksbudget

2.499

2.174

2.150

2.142

2.142

2.142

3.3

Drukwerk

1.807

1.789

1.771

1.766

1.766

1.766

3.4

Fractiekosten

23.776

23.248

26.023

23.926

22.918

22.918

3.5

Uitzending leden

436

432

427

426

426

426

3.6

Parlementaire enquetes

1.450

0

0

0

0

0

3.7

Bijdrage ProDemos

1.614

1.920

1.901

1.894

1.894

1.894

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.966

               

Stand ontwerpbegroting 2016

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

Toelichting

De invulling van de taakstelling Rutte II is vanaf 2016 verwerkt op artikel 3 en 4.

Licence