Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Bedragen x € 1.000
 

(1)

Stand vastgestelde begroting 2017

(2)

Mutaties 1e

suppletoire begroting 2017

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)–(4)

Slotverschillen

(+ of –)

VERPLICHTINGEN

188.943

1.102

27.704

217.749

212.076

– 5.673

UITGAVEN

185.726

1.102

22.047

208.875

208.679

– 196

             

Subsidies

 

188

300

488

488

 

Digitalisering regionale radio

 

188

300

488

488

 
             

Opdrachten

7.503

– 2.510

1.392

6.385

6.400

15

Onderzoek en Opdrachten

1.199

296

651

2.146

1.366

– 780

PIANOo/TenderNed

644

– 344

– 231

69

69

 

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid

5.660

– 2.462

972

4.170

4.965

795

             

Bijdragen aan agentschappen

22.909

2.938

3.678

29.525

29.523

– 2

Agentschap Telecom

13.173

1.806

2768

17.747

17.747

 

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

9.736

1.107

905

11.748

11.746

– 2

DICTU

 

25

5

30

30

 
             

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

151.395

578

16.720

168.693

168.613

– 80

Metrologie

9.458

 

172

9.630

9.615

– 15

Raad voor Accreditatie

132

 

80

212

210

– 2

ACM

448

65

190

703

641

– 62

CBS

141.357

513

16.278

158.148

158.147

– 1

             

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

3.919

– 92

– 43

3.784

3.653

– 131

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

1.212

 

– 12

1.200

1.172

– 28

Internationale organisaties

2.634

– 19

– 31

2.584

2.481

– 103

Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden

73

– 73

       
             

ONTVANGSTEN

30.900

8.300

48.437

87.637

90.319

2.682

High Trust

30.200

 

39.949

70.149

71.143

994

Diverse ontvangsten

700

8.300

8.488

17.488

19.175

1.687

Toelichting op de verplichtingen

De lagere verplichtingen (– € 5,6 mln) worden met name veroorzaakt:

  • Bijdrage Metrologie (– € 8,7 mln). In de raming was rekening gehouden met het vastleggen van een verplichting voor meerdere jaren. Dit bleek niet nodig en kan per jaar worden vastgelegd.

  • Door het in zijn geheel in 2017 vastleggen van de verplichting voor de monitor brede welvaart (€ 0,6 mln).

  • Voor het vastleggen van de internationale verplichting van € 1,6 mln aan de Universal Postal Union (UPU).

  • Voor de post onderzoek is een verplichting aangegaan van € 0,8 mln voor het vastleggen van nieuwe opdrachten.

Toelichting op de ontvangsten

  • High Trust (€ 1 mln). Dit betreft hogere ontvangsten als gevolg van de opgelegde boetes door de ACM.

  • Diverse ontvangsten (€ 1,7 mln). Deze hogere ontvangsten zijn gerealiseerd door onder andere de terugstorting van het deel invaringsbudget PIANOo/TenderNed (€ 0,3 mln), hogere ontvangsten ACM bemiddelingsdienst voor doven en slechthorende (€ 0,8 mln) en € 0,4 mln overige ontvangsten.

Licence