Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Bij Najaarsnota 2023 was er een bedrag van € 395 mln aan verplichtingen geraamd en een bedrag van € 346,2 mln aan kasuitgaven. Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € 10,3 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 45,9 mln minder aan verplichtingen aangegaan.

Bij Najaarsnota 2023 was er een bedrag van € 171,7 mln aan ontvangsten geraamd. De gerealiseerde ontvangsten zijn in 2023 € 0,5 mln lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van AiNed stond volledig op 2022 terwijl de verplichtingen over verschillende jaren wordt aangegaan. Bij voorjaarsnota 2023 is het verplichtingenbudget dat niet is gebruikt in 2022 verdeeld over de jaren 2023 en verder. In 2023 is er een geactualiseerde raming gemaakt waaruit blijkt dat het verplichtingenbudget anders moet worden verdeeld. Voor 2023 stond er € 38,3 mln teveel begroot.

Licence