Base description which applies to whole site

Artikel 6: Nominaal en Onvoorzien

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

0

– 1.057

68.329

64.824

109.494

121.830

148.415

Uitgaven:

             

Uitgaven totaal

0

– 1.057

68.329

64.824

109.494

121.830

148.415

6.1

Nominaal en onvoorzien

0

– 1.057

68.329

64.824

109.494

121.830

148.415

Op dit artikel worden uitgaven verantwoord die samenhangen met de HGIS-indexering en HGIS-besluitvorming bij Voorjaarsnota.

Licence