Base description which applies to whole site

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

0

1.037

6.112

5.507

0

0

0

                 
 

Uitgaven:

0

1.037

6.112

5.507

0

0

0

                 

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

waarvan: Programma

0

0

0

0

0

0

0

waarvan: Apparaat

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

waarvan: Programma

0

0

0

0

0

0

0

waarvan: Apparaat

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.3

Onvoorzien

0

1.037

6.112

5.507

0

0

0

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

13.3 Onvoorzien

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Licence