Base description which applies to whole site

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

A Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen artikel 13 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

6.112

– 6.112

                 
 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

6.112

– 6.112

                 

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan: Programma

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan: Apparaat

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan: Programma

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan: Apparaat

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

6.112

– 6.112

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Licence