Base description which applies to whole site

Artikel 10 Nog onverdeeld

Tabel 6 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

‒ 1.957

3.425

‒ 3.837

 

‒ 412

      

Uitgaven

‒ 1.957

3.425

‒ 3.837

 

‒ 412

      

10.1 Loonbijstelling

0

3.094

‒ 3.094

 

0

      

10.2 Prijsbijstelling

0

743

‒ 743

 

0

      

10.3 Onvoorzien

‒ 1.957

‒ 412

0

 

‒ 412

      

Ontvangsten

0

0

0

 

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Licence