Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.491

1.491

17

0

1.508

      

Uitgaven

1.491

1.491

17

0

1.508

      

4.3 Interparlementaire betrekkingen

1.491

1.491

17

0

1.508

      

Ontvangsten

23

23

0

0

23

Licence